Nông nghiệp hữu cơ - các chính sách định hướng phát triển

Ngày đăng: 01/04/2021

Nông nghiệp hữu cơ đang là xu hướng phát triển trước nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng cũng như việc đảm bảo sự bền vững cho môi trường

Xu hướng chuyển từ nền nông nghiệp hóa chất sang nền nông nghiệp xanh, hữu cơ là tất yếu trước nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người tiêu dùng. Nông nghiệp hữu cơ với việc không sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất đã đảm bảo được sự an toàn của các sản phẩm nông nghiệp với  sức khỏe con  người. Không những thế, nông nghiệp hữu cơ còn là phương thức sản xuất đảm bảo sự an toàn cho môi trường và hệ sinh thái tự nhiên.

Vậy nông nghiệp hữu cơ là gì?

Theo tổ chức Nông nghiệp Hữu cơ Quốc tế (IFOAM): Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống đồng bộ hướng tới thực hiện các quá trình với kết quả bảo đảm hệ sinh thái bền vững, thực phẩm an toàn, dinh dưỡng tốt, nhân đạo với động vật và công bằng xã hội, không sử dụng các hóa chất nông nghiệp tổng hợp và các chất sinh trưởng phi hữu cơ, tạo điều  kiện cho sự chuyển hóa  khép kín trong hệ canh tác, chỉ được sử dụng các nguồn hiện có trong nông trại và các vật tư theo tiêu chuẩn của quy trình sản xuất.

Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống sản xuất không sử dụng hoặc loại trừ các chất hoá học tổng hợp và vật liệu biến đổi gen trong các vật tư đầu vào, tạo điều kiện cho sự chuyển hoá khép kín vật chất trong hệ sinh thái nông nghiệp, chỉ được sử dụng các vật tư được quy định của tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ.

Nông nghiệp hữu cơ mang lại những lợi ích sau: Duy trì và bảo toàn độ phì nhiêu của đất; Ít gây ô nhiễm nguồn nước (nước ngầm, sông, hồ); Bảo vệ đời sống hoang dã (chim chóc, ếch nhái, côn trùng v.v...); Đa dạng sinh học cao; Đối xử tốt hơn với động vật nuôi; Ít sử dụng năng lượng và đầu vào không có khả năng phục hồi từ bên ngoài; Ít dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm; Không có hoocmon và chất kháng sinh trong các sản phẩm động vật; và chất lượng sản phẩm tốt hơn (hương vị, đặc tính tích lũy). Nông nghiệp hữu cơ mang lại lợi ích không chỉ đối với sức khỏe của người sản xuất và tiêu dùng mà còn góp phần cải tạo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nền nông nghiệp.

Sản xuất hữu cơ là sản xuất theo các tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên 4 nguyên tắc cơ bản nông nghiệp hữu cơ của tổ chức Nông nghiệp hữu cơ Quốc tế IFOAM  (https://www.ifoam.bio) gồm: Sức khoẻ - Sinh thái - Công bằng - Cẩn trọng.

Nguyên tắc về sức khỏe (Health): Nông nghiệp hữu cơ phải duy trì và gia tăng được độ phì nhiêu của đất, sức khỏe của cây trồng, vật nuôi, con người và cả hành tinh như một thể thống nhất và không thể tách rời. Nông nghiệp hữu cơ tập trung sản xuất các loại lương thực thực phẩm có chất lượng cao, giầu dinh dưỡng để cung cấp và bảo vệ sức khoẻ của con người. Trên cơ sở nguyên tắc này, nông nghiệp hữu cơ phải tránh sử dụng các loại phân hoá học tổng hợp, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc kháng sinh và các chất kích thích - các nguyên liệu đó sẽ có ảnh hưởng đối nghịch về sức khoẻ.

 Nguyên tắc về sinh thái (Ecology):  Nông nghiệp hữu cơ phải dựa vào các hệ sinh thái và chu trình sống, cùng chung sống với chúng, kiểm soát chúng và giúp chúng duy trì bền vững. Nguyên tắc này gắn nông nghiệp hữu cơ sâu vào trong hệ sinh thái năng động, cho thấy sản xuất phải được dựa vào các tiến trình của sinh thái và sự tái sinh. Trong nông nghiệp hữu cơ, để có được sự cân bằng sinh thái cần phải thiết kế các hệ thống trang trại, thiết lập môi trường sống cho các sinh vật và duy trì tính đa dạng sinh học. Bất kỳ ai sản xuất, chế biến, thương mại hay tiêu dùng các sản phẩm hữu cơ cần bảo vệ môi trường sống, cảnh quan chung và sẽ được hưởng lợi từ chính nó.

Nguyên tắc về tính công bằng (Fair):  Nông nghiệp hữu cơ phải được xây dựng trên các mối quan hệ có thể đảm bảo tính công bằng về môi trường chung và các cơ hội sống cho tất cả các sinh vật. Nguyên tắc này nhấn mạnh rằng tất cả những gì có liên quan đến nông nghiệp hữu cơ cần đối xử trong mối quan hệ như con người đảm bảo công bằng tới tất cả các tầng lớp và các bên liên quan: NÔNG DÂN - CÔNG NHÂN - TRÍ THỨC - NHÀ PHÂN PHỐI - THƯƠNG NHÂN và NGƯỜI TIÊU DÙNG.  Nó cũng bao hàm rằng các vật nuôi hữu cơ cần được tôn trọng và được cung cấp những cơ hội và điều kiện sống theo bản năng, tập tính tự nhiên và được hưởng phúc lợi. 

          Nguyên tắc về tính cẩn trọng (Care):  Nông nghiệp hữu cơ phải được quản lý bằng một cách có trách nhiệm và có dự phòng nhằm bảo vệ môi trường, sức khỏe và sự giàu mạnh của các thế hệ hôm nay và mai sau. Nông nghiệp hữu cơ không chấp nhận sử dụng những công nghệ không thể dự đoán được những hậu quả của nó như công nghệ gen chẳng hạn. Người làm nông nghiệp hữu cơ có thể cố gắng tìm cách tăng năng suất và hiệu quả sản xuất, nhưng không được gây ra các nguy cơ có hại cho sức khoẻ và đời sống muôn loài. Do đó, các công nghệ mới khi áp dụng cần được đánh giá và cân nhắc các phương pháp hiện tại đang sử dụng. Những hiểu biết chưa đầy đủ về nông nghiệp và sinh thái khi được đưa vào áp dụng cần phải được cân nhắc cẩn thận.

Nguyên tắc này nhắm tới sự thận trọng và có trách nhiệm như là chìa khoá trong quản lý, khi lựa chọn công nghệ áp dụng trong nông nghiệp hữu cơ.

Các chính sách định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam đang phát triển mạnh, đặc biệt là trong 10 năm gần đây. Nhiều tỉnh thành trong cả nước đã áp dụng và triển khai hiệu quả các mô hình nông nghiệp hữu cơ.

Nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, các cơ quan quản lý nhà nước đã có sự quan tâm và đầu tư hơn cho nông nghiệp hữu cơ, cụ thể:

Ngày 27 tháng 9 năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành bộ Tiêu chuẩn thực phẩm hữu cơ quốc gia (TCVN 11041:2017) với các tiêu chuẩn liên quan đến sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, trồng trọt hữu cơ và chăn nuôi hữu cơ…

 Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về Nông nghiệp hữu cơ, trong đó quy định những chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ: (1) ưu tiên kinh phí nghiên cứu khoa học, khuyến nông để thực hiện đề tài nghiên cứu, dự án khuyến nông đặc biệt về giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc thú y thảo mộc; (2) cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm hữu cơ, hoặc vật tư đầu vào phục vụ sản xuất hữu cơ được ưu tiên hưởng các  chính sách khuyến khích đầu tư; (3) hỗ trợ 100% kinh phí về xác định vùng đất đủ tiêu chuẩn và chi phí cấp lần đầu (hoặc cấp lại) Giấy chứng nhận sản phẩm đủ tiêu chuẩn hữu cơ cùng nhiều cơ chế chính sách khác về hỗ trợ đào tạo, tập huấn sản xuất, chi phí giống kháng sâu bệnh, sử dụng phân bón hữu cơ…

Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030 vừa được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 885/QĐ-TTg (ngày 23/6/2020) bắt nguồn từ chính thực tiễn, phương thức và định hướng chung của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đề án nhằm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phát huy tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp hữu cơ của các vùng miền và địa phương, góp phần định vị và nâng cao thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ nông nghiệp thế giới; đưa Việt Nam trở thành quốc gia có trình độ sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngang bằng các nước tiên tiến trên thế giới. 

Và để triển khai thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 tại Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Chính phủ, ngày 28 tháng 12 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã Ban hành kế hoạch hành động triển khai Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 của Chính phủ.

 Rõ ràng, với các văn bản chỉ đạo xuyên suốt của Trung ương, Bộ, ngành về Nông nghiệp hữu cơ chứng tỏ Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến Nông nghiệp hữu cơ. Hy vọng trong thời gian đến nông nghiệp hữu cơ ngày càng phát triển để người tiêu dùng được sử dụng nguồn sản phẩm sạch, an toàn và lâu dài tiến đến xuất khẩu./.

 

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 102,245 Hôm qua: 1,243 - Hôm nay: 70 Tuần này: 5,898 - Tuần trước: 3,204 Tháng này: 36,041 - Tháng trước: 27,766 Online: 22