Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng năm

Ngày đăng: 08/04/2021

Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-SNV về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020.

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 như sau:

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức

Theo Quyết định số 177/QĐ-SNV ngày 06 tháng 4 năm 2219 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các đơn vị sự trực thuộc Sở thông báo cho các thí sinh tham gia dự thi tại các vị trí tuyển dụng của đơn vị mình đã trúng tuyển kỳ thi và các thí sinh trúng tuyển để biết, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

(Kèm theo phụ lục Danh sách phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 kèm theo Quyết định số 177/QĐ-SNV của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng).

2. Hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng đối với người trúng tuyển

a) Trên cơ sở danh sách trúng tuyển viên chức đã được phê duyệt tại Quyết định số 177/QĐ-SNV ngày 06 tháng 4 năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị thí sinh trúng tuyển hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức. Hồ sơ gồm:

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và đối tượng ưu tiên (nếu có) theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng; quyết định lương gần nhất hoặc bản sao sổ bảo hiểm xã hội (đối với các trường hợp đã có thời gian hợp đồng lao động);

- Mang bản chính các văn bằng, chứng chỉ và đối tượng ưu tiên (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu với Phiếu đăng ký dự tuyển và yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phai đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (kể từ ngày 08/4/2021 đến ngày 08/5/2021).

c) Lưu ý

- Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyển môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

- Việc thẩm định và ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức phụ thuộc vào thời điểm cá nhân, đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ. Vì vậy, cá nhân, đơn vị nào đã hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ thì mang hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tầng 27, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng) để ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức;

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn chỉnh hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bản, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tham mưu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo công khai trên trang thông tin điện tử và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo đối với trường hợp gian lận trong kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các đơn vị và các thí sinh trúng tuyển biết, hoàn chỉnh hồ sở và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định./.

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỀN XEM FILE ĐÍNH KÈM

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 66,755 Hôm qua: 1,123 - Hôm nay: 860 Tuần này: 9,286 - Tuần trước: 4,305 Tháng này: 14,228 - Tháng trước: 27,384 Online: 32