Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo chuyên đề lấy ý kiến toàn ngành về góp ý dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi)

Ngày đăng: 24/02/2023

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đt đai (sa đổi), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức lấy ý kiến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, ngưi lao đng trong toàn ngành đối với dự thảo Luật Đt đai (sa đi), đã tổ chức lấy ý kiến cụ thể tại 6 đơn vị trực thuộc và 4 phòng chuyên môn thuộc Sở.

Sáng ngày 24/02/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội thảo chuyên đề lấy ý kiến cán bộ công chức, viên chức, ngưi lao động toàn ngành về góp ý dự thảo Luật Đt đai (sa đổi). Chủ trì Hội thảo là đồng chí Hoàng Thanh Hòa – Phó Giám đốc Sở. Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đo các đơn vị trực thuộc Sở: Chi cục Nông nghiệp, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến ngư nông lâm; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Sở, Kế toán trưởng Sở; Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm: Hòa Vang, Liên Chiểu, liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, Giám đốc BQL Rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Nông nghiệp.

Các nội dung được cán bộ, công chức, viên chức, ngưi lao động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm đối với các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với Luật Đt đai đưc trao đổi sôi nổi xoay quanh các nội dung đối với các vấn đề trọng tâm liên quan tới các nội dung về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp như: (1) Phân loi đt và chính sách đối với từng loại đất; (2) Thẩm quyền giao đt, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp; (3) căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) về tích tụ, tập trung đất nông nghiệp; (5) về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (6) về mở rộng đi tượng, hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (7) chế độ sử dụng đt đa mc đích; (8) chính sách đt đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; di dân, tái đnh cư; (9) quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (10) trách nhiệm của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.

Cơ bản các ý kiến đu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Luật Đt đai (sa đổi) và cho rằng các nội dung đề xuất điều chỉnh, sửa đổi cụ thể, có nhiều điểm mới và vượt trội, đáp ứng gần với tình hình thực tế quản lý đt đai ti các đa phương. Ngoài ra có những ý kiến góp ý về những nội dung còn hạn chế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổng hợp và tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.
Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 910,472 Hôm qua: 1,343 - Hôm nay: 1,041 Tuần này: 9,032 - Tuần trước: 7,323 Tháng này: 89,313 - Tháng trước: 77,208 Online: 22
Chung nhan Tin Nhiem Mang