Thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 13/02/2023

Thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 07/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 06/02/2023.

Kế hoạch đã đề ra mục tiêu cụ thể như sau:

Đến năm 2025 phải hoàn thành việc lập quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến nước; 100% hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; giải quyết cơ bản tình trạng xâm nhập mặn, thiếu nước; sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn các đập, hồ chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp, chưa đủ khả năng chống lũ theo thiết kế.

Đến năm 2030: Cân đối đảm bảo đủ nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thiện đồng bộ hệ thống công trình phòng mặn, điều tiết nước ngọt, tích trữ nước trên các lưu vực sông, suối; hoàn thành sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp, thiếu năng lực phòng, chống lũ; cơ bản khắc phục tình trạng suy thoái, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng tại các lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) và sông Cu Đê, hệ thống công trình thuỷ lợi lớn; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá, giám sát an ninh nguồn nước; đầu tư hoàn thiện và nâng cấp các công trình cấp nước theo quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến cấp nước; quản lý, bảo vệ, phục hồi và nâng cao chất lượng rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn.

Đến năm 2045: Chủ động được nguồn nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội; dự báo, cảnh báo dài hạn để xử lý ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; chủ động, phối hợp kiểm soát và khắc phục tình trạng suy thoái, ô nhiễm nguồn nước tại các lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Cu Đê, hệ thống công trình thuỷ lợi; hoàn thiện chính sách về nước đồng bộ, thống nhất liên ngành, liên tỉnh, bảo đảm an ninh nguồn nước.

Để hoàn thiện các mục tiêu này, Kế hoạch đã đề ra 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn thành phố. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định nhiệm vụ trọng tâm, bố trí nguồn lực thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc các ngành, UBND các quận, huyện, đơn vị trực thuộc và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; hàng năm tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo theo quy định./.Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 894,462 Hôm qua: 1,331 - Hôm nay: 345 Tuần này: 10,919 - Tuần trước: 345 Tháng này: 74,596 - Tháng trước: 84,882 Online: 37
Chung nhan Tin Nhiem Mang