Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn trong thiên tai giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Ngày đăng: 06/02/2023

Ngày 01/02/2023, UBND thành phố Đà Nng đã có Quyết định số 178/QĐ-UBND về việc Ban hành Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nng an toàn trong thiên tai giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045”

 

Trong quá trình triển khai đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến rộng rãi tại cộng đng dân cư; các sở, ban, ngành, đa phương và hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành nghiên cứu kỹỡng về các vấn đề liên quan của thành phố Đà Nng. Đ án đã đưc Ban Thường vụ Thành ủy họp, thống nhất chỉ đạo các mục tiêu, giải pháp rõ ràng, phù hợp với tình hình phát triển nhanh chóng của thành phố.

 

Căn cứ kết quả đánh giá hiện trạng công tác phòng chống thiên tai của thành phố, nêu ra những kết quả đt được, những tồn tại, hạn chế. Nhận diện rủi ro thiên tai, khu vực nguy cơ chịu ảnh hưởng và đánh giá xu hướng các loại hình thiên tai đến năm 2030.

Với mục tiêu chung: Chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tổn thất về người và tài sản của Nhân dân và Nhà nước; từng bước xây dựng thành phố Đà Nng đảm bảo khả năng quản lý rủi ro thiên tai; cộng đồng, xã hội an toàn trưc thiên tai, đặc biệt về người, nhà ở và cơ sở hạ tầng thiết yếu; tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Đ án đã đưa ra các gii pháp đưa ra mang tính tổng thể, đồng bộ: từ hoàn thiện hệ thống văn bản, chính sách; kiện toàn tổ chức, bộ máy và tăng cưng năng lc cho đi ngũ người làm công tác, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác; nâng cao nhận thức và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đng; tăng cường quan trắc, năng lực dự báo, giám sát và cảnh báo thiên tai; kiểm soát quy hoạch, kế hoạch và phương án ứng phó thiên tai; bố trí, sắp xếp dân cư vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; đu tư cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai; nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và hợp tác quốc tế và tăng cường nguồn lực tài chính phòng chống thiên tai.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố được phân công tổ chức đánh giá, giám sát việc thực hiện Đề án. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án của các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các quận, huyện; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 11 hằng năm. Trong quá trình triển khai Đề án, cần thường xuyên cập nhật, bám sát diễn biến, tình hình để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

  

       Việc triển khai đề án sẽ góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của thành phố trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng diễn biến cực đoan./.


Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 894,574 Hôm qua: 1,331 - Hôm nay: 457 Tuần này: 10,919 - Tuần trước: 457 Tháng này: 74,596 - Tháng trước: 84,994 Online: 118
Chung nhan Tin Nhiem Mang