Thông báo định hướng cơ cấu giống lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 và vụ Hè Thu 2023

Ngày đăng: 10/11/2022

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thông báo định hướng cơ cấu giống lúa năm 2023, cụ thể như sau:

1. Định hướng cơ cấu giống năm 2023

- Tiếp tục bố trí cơ cấu giống trung ngắn ngày có năng suất cao, chất lượng tốt, thích nghi với điều kiện sinh thái của Đà Nẵng để phù hợp với xu thế biến đổi khí hậu như hiện nay và nhằm giảm áp lực cho việc giải phóng đất giữa 2 vụ Đông Xuân và Hè Thu để Hè Thu xuống giống sớm, kết thúc vụ sớm nhằm tiết kiệm được nguồn nước tưới và lách tránh rủi ro do thời tiết, tránh được rủi ro do mưa lũ cuối vụ.

Đẩy mạnh sử dụng giống kỹ thuật (giống xác nhận, giống nguyên chủng...), tuyên truyền phát động phong trào giảm lượng giống gieo sạ của Bộ Nông nghiệp và PTNT: sạ lan 80-100 kg/ha, sạ hàng 60-80 kg/ha, mạ khay máy cấy 50-60 kg/ha.

Ngoài ra, để có nguyên liệu cho sản xuất các sản phẩm đặc trưng (bánh tráng, Mỳ Quảng,...), tùy theo yêu cầu của thị trường, các địa phương có kế hoạch sản xuất cụ thể, phù hợp đối với giống 13/2 (nhưng sản xuất không quá 5% diện tích, chỉ được sản xuất tại những vùng được địa phương quy hoạch cho sản xuất nguyên liệu, không được sản xuất lẫn lộn trên cùng cánh đồng với giống trung ngắn ngày và tuân thủ nghiêm ngặt theo lịch thời vụ); sử dụng giống nguyên chủng để sản xuất và thường xuyên theo dõi sinh trưởng, diễn biến sâu bệnh để có giải pháp phòng trừ hiệu quả.

a) Định hướng cơ cấu giống vụ Đông Xuân 2022-2023

- Giống chủ lực: Hà Phát 3, ĐT100, HT1;

- Giống bổ sung: HN6, Thiên ưu 8, Đài thơm 8, VNR20;

- Giống Triển vọng: Hương Châu 6, Bắc Hương 9, JO2, Thơm Hương 31, ST25.

b) Dự kiến cơ cấu giống vụ Hè Thu 2023

- Giống chủ lực: Hà Phát 3, ĐT100, HT1;

- Giống bổ sung: Đài thơm 8, HN6, Thiên ưu 8;

- Giống Triển vọng: Hương Châu 6, Bắc Hương 9, JO2, Thơm Hương 31, ST25, VNR10.

 

2. Đặc điểm một số giống lúa đang sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

a) Thời gian sinh trưởng một số giống lúa

 

STT

Tên giống

Thời gian sinh trưởng (ngày)

Vụ Đông Xuân

(ngày)

Vụ Hè Thu

(ngày)

Giống ngắn ngày: 90-105 ngày; Giống trung ngày: 106-120 ngày

01

Hà Phát 3

110-115

90-95

02

ĐT100

110-115

90-95

03

HN6

108-110

88-90

04

VNR20

110-115

95-100

05

HT1

110-115

95-100

06

Thiên ưu 8

115-120

95-100

07

Đài thơm 8

110-115

90-95

08

J02

115

105

09

Hương châu 6

105-110

90-95

10

Bắc hương 9

110-115

90-95

11

Thơm Hương 31

105-110

90-95

12

ST25

105-110

100-105

13

VNR10

110-115

95-100

 

b) Đặc điểm cần lưu ý của một số giống

- Giống Hà Phát 3: Giống đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức tại các tỉnh phía Bắc, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Giống lúa Hà Phát 3 là giống lúa chất lượng cao, chất lượng cơm ngon, có vị đậm tương đương giống HT1, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng; giống chống đổ ngã khá, có tính chống chịu sâu bệnh khá. Giống lúa Hà Phát 3 đã đưa vào cơ cấu giống chính từ vụ Hè Thu 2020 gieo trồng được cả 2 vụ Đông Xuân và Hè Thu.

- Giống HN6: Giống đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức tại các tỉnh phía Bắc, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Giống có thời gian sinh trưởng ngắn trong vụ Hè Thu, cần tập trung chăm sóc sớm, bón phân sớm ngay từ đầu vụ để tăng khả năng đẻ nhánh hữu hiệu và cho năng suất cao Giống HN6 là giống chất lượng cao, có tính chống chịu sâu bệnh khá; chất lượng cơm ngon, dẻo, có vị đậm, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Giống HN6 rất mẫn cảm với thời tiết nắng nóng của vụ Hè Thu (nếu gặp nắng nóng  tỷ lệ lép cao), vì vậy ở vụ Hè Thu bố trí gieo sạ sau 25/5 để tránh rủi ro.

- Giống ĐT 100: Giống đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức tại các tỉnh phía Bắc, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Giống chất lượng cao, chịu thâm canh, cần bón phân đầy đủ, cân đối để tăng khả năng đẻ nhánh hữu hiệu và cho năng suất cao; chất lượng cơm ngon, dẻo, có vị đậm, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng; giống có tính chống chịu sâu bệnh khá, thích hợp gieo cấy trên chân đất tốt, gieo trồng được cả 2 vụ. Giống lúa ĐT100 đã đưa vào cơ cấu giống chính từ vụ Hè Thu 2021.

Giống lúa ĐT100 nên bố trí trên những chân ruộng tốt (giống không phù hợp trên những chân ruộng xấu).

- Các giống HT1, Thiên ưu 8, HN6, Thơm Hương 31 có độ cứng cây trung bình, dễ đổ ngã khi gặp thời tiết bất lợi (có gió mạnh, lốc xoáy). Vì vậy không bố trí trên những chân ruộng thoát nước kém.

 Các giống Thiên ưu 8, 13/2 bị nhiễm bệnh đạo ôn nên khi sản xuất phải chú ý không bón thừa đạm.

- Giống Đài thơm 8 nhiễm sâu cuốn lá nên bố trí ở những chân ruộng không có ánh sáng điện để hạn chế sâu tập trung gây hại.

- Giống lúa VNR20: Là giống lúa thuần do Vinaseed Group chọn tạo, được công nhận lưu hành giống cây trồng theo Quyết định số 178/QĐ-TT-CLT ngày 03/9/2020 cho các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ. Giống cảm ôn, gieo cấy được cả hai vụ; đẻ nhánh khỏe, tập trung, gọn khóm; gạo trắng trong không bạc bụng, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm, ngon cơm; chống đổ tốt, chống chịu khá với một số loại sâu bệnh hại chính khô vằn, đạo ôn; thích ứng rộng trên nhiều chân, năng suất trung bình 6,5-7,0 tấn/ha, thâm canh đạt 8,5-9,0 tấn/ha.

 Lưu ý, giống VNR20 dễ bị nảy mầm trên bông khi gặp mưa và dễ mẫn cảm khi trổ gặp mưa hoặc nắng nóng (bị đen lép nhiều), vì vậy chỉ nên sản xuất ở vụ Đông Xuân.

- Giống JO2 là giống lúa thuần dòng JAPONICA có nguồn gốc từ Nhật Bản; giống đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức tại các tỉnh phía Bắc, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Giống chịu thâm canh, đẻ nhánh khỏe, cứng cây, khả năng chống đổ và chịu rét tốt, có chất lượng cơm ngon, vị đậm

Giống này chỉ phù hợp trên chân đất tốt, không phù hợp trên những chân đất xấu (bố trí trên chân ruộng xấu sẽ bị bệnh đốm nâu gây hại nặng), khuyến cáo không gieo sạ giống này trong vụ Hè Thu do nắng nóng.

- Giống Hương châu 6: Giống được công nhận lưu hành giống cây trồng theo Quyết định số 116/QĐ-TT-CLT ngày 11/6/2020 cho các tỉnh phía Nam (Đồng Bằng Sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên); giống chịu thâm canh, chống đổ ngã. Gạo trong, không bạc bụng, cơm trắng bóng, dẻo nhẹ, vị đậm và có mùi thơm nhẹ.

Giống mới được đưa vào trình diễn, chỉ bố trí với diện tích ít để tiếp tục đánh giá sự phù hợp cho các vụ sau.

- Giống Bắc hương 9: Mới được đưa vào trình diễn, chỉ bố trí với diện tích ít để tiếp tục đánh giá sự phù hợp cho các vụ sau.

- Giống Thơm Hương 31: Mới được đưa vào trình diễn, chỉ bố trí với diện tích ít để tiếp tục đánh giá sự phù hợp cho các vụ sau. Thơm Hương 31 có độ cứng cây trung bình, dễ đổ ngã khi gặp thời tiết bất lợi (có mưa gió mạnh, lốc xoáy). Vì vậy không bố trí trên những chân ruộng thoát nước kém.

- Giống VNR10: Mới được đưa vào trình diễn, chỉ bố trí với diện tích ít để tiếp tục đánh giá sự phù hợp cho các vụ sau.

+ Giống ST25: Là giống lúa chất lượng cao, giống chất lượng cơm ngon nổi trội hơn so với các giống khác, tỷ lệ xay xát thấp (50%), thời gian trổ không tập trung (kéo dài 7-10 ngày), chín nhanh nhưng chín không đều bông, dễ rụng, gây thất thoát trong thu hoạch cao hơn các giống khác. ST25 mới được đưa vào trình diễn, chỉ bố trí với diện tích ít để tiếp tục đánh giá sự phù hợp cho các vụ sau.

Các giống lúa cơ cấu đều chịu thâm canh cao tiềm năng năng suất lớn nên trong quá trình sản xuất các địa phương phải khuyến cáo nông dân đầu tư thâm canh, chăm sóc bón phân đầy đủ cân đối, đúng lúc đúng cách để phát huy tiềm năng của giống.

Đối với lịch thời vụ, sau khi có Thông báo Dự tính, báo khí hậu thời tiết vụ Đông Xuân của Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thông báo đế các địa phương biết.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển đề nghị UBND các quận, huyện, các đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện./.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 894,387 Hôm qua: 1,331 - Hôm nay: 270 Tuần này: 10,919 - Tuần trước: 270 Tháng này: 74,596 - Tháng trước: 84,807 Online: 23
Chung nhan Tin Nhiem Mang