Công tác cải cách hành chính tại Chi cục Nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng: 30/09/2022

Chi cục Nông  nghiệp thành phố Đà Nng được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị là Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Ngay khi được thành lập, Chi cục đã nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức  và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Về công tác cải cách hành chính, lãnh đạo Chi cục luôn đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sâu sát nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

Quý II năm 2022,  Chi cc đã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc để khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại còn mắc phải về công tác cải cách hành chính trong năm 2021, đu năm 2022 và  phát huy nhng điểm mạnh đã đt đưc. Đồng thời lấy kết quả cải cách hành chính gắn liền với công tác thi đua khen thưởng tạo động lực cho công chức, viên chức, ngưi lao động Chi cục trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Nhìn chung, trong 9 tháng đu năm 2022, Chi cc đã hoàn thành tốt công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 bằng nhiều hình thức như phát t rơi, móc khóa tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền trực tiếp thông qua các lớp tập huấn tại đơn vị…Tận tình hướng dẫn cách thức đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến đến tổ chức, công dân thực hiện dịch vụ hành chính công, vì vậy, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của Chi cục đạt tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, Chi cc cũng tăng cường trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Hầu hết các TTHC đu được trả bằng dịch vụ bưu chính công ích, đối với TTHC kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh do đặc thù sản phẩm tươi sống phải trả trong ngày, Chi cục thực hiện trả kết quả trực tiếp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân. Ngoài ra, Chi cục còn tăng cường khảo sát hài lòng trực tuyến đ đảm bảo tính khách quan trong thực hiện khảo sát. Tính đến nay, tổng sốợng khảo sát trực tuyến của đơn vị là  304 phiếu, 100% khách hàng hài lòng với dịch vụ của Chi cục. Chi cục cũng đã rà soát, kiến nghị đơn giản hóa 01 TTHC (thủ tục Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đ điều kiện vệ sinh thú y).Việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động, giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính của đơn v cũng đặt biệt được chú trọng, đáp ứng các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015. Do có nhiều thay đổi khi sáp nhập đơn vị nên Chi cục đã rà soát, biên soạn lại, phê duyệt và ban hành bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng của Chi cục trong tháng 9/2022, dự kiến công bố hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào cuối năm 2022. Chính sách cht lượng của đơn vị cũng kết hợp với thực hiện cải cách hành chính, cam kết cung cấp các dịch vụ hành chính cho công dân theo phương châm “Đúng lut - Đúng thời gian- Chất lượng”.

Trong thời gian đến, Chi cục sẽ tăng cưng hơn nữa áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy những điểm mạnh đã làm được trong giải quyết các TTHC góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của đơn vị .

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 894,404 Hôm qua: 1,331 - Hôm nay: 287 Tuần này: 10,919 - Tuần trước: 287 Tháng này: 74,596 - Tháng trước: 84,824 Online: 25
Chung nhan Tin Nhiem Mang