Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu, chi năm 2021 của Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 04/07/2022

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 


         Quỹ phòng chống thiên tai thành phố Đà Nẵng công khai số liệu quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 (theo các file đính kèm).


1. Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu, chi năm 2021 của Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố Đà Nẵng

2. Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021

3. Phụ lục thông báo Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 894,375 Hôm qua: 1,331 - Hôm nay: 258 Tuần này: 10,919 - Tuần trước: 258 Tháng này: 74,596 - Tháng trước: 84,795 Online: 23
Chung nhan Tin Nhiem Mang