V/v triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022

Ngày đăng: 28/06/2022

Thực hiện Công văn s 2508/UBND-SNN ngày 09 tháng 5 năm 2022 của UBND thành phố V/v tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, ngày 28/6/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản triển khai theo đó đề nghị các đa phương, đơn vị:

1. UBND các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn và UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quận, huyện đảm bảo theo đúng quy định tại các Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian gửi hồ sơ đánh giá phân về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức đánh giá, phân hạng như sau:

- Đợt 1: Trước ngày 15/7/2022, số lượng tối thiếu 50% sản phẩm đã đăng ký.

- Đợt 2: Trước ngày 15/9/2022, đối với các sản phẩm còn lại đã đăng ký và sản phẩm đăng ký bổ sung trong năm.

Tiếp tục tập trung, hỗ trợ tạo điều kiện để phát triển, nâng cao năng lực sản xuất, xúc tiến thương mại đối với sản phẩm đã được công nhận OCOP năm 2020, 2021. Trong đó tập trung rà soát hỗ trợ hoàn thiện, nâng cấp chất lượng sản phẩm OCOP theo Nghị quyết 329/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố và gửi đề xuất hỗ trợ theo hướng dẫn tại Phụ lục II của Hướng dẫn số 596/HD-SNN ngày 18/02/2022, thời hạn gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 25 tháng 6 năm 2022 để tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, hỗ trợ

         2. Các Sở: Công thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố cử 01 thành viên tham gia Tổ công tác liên ngành  để thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện hồ sơ tham gia Chương trình OCOP./.


       Công văn 2508/UBND-SNN 
Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 894,607 Hôm qua: 1,331 - Hôm nay: 490 Tuần này: 10,919 - Tuần trước: 490 Tháng này: 74,596 - Tháng trước: 85,027 Online: 30
Chung nhan Tin Nhiem Mang