Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa, cháy rừng, thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày đăng: 04/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng ; Ngày 28 tháng 4 năm 2022, Ban ch đạo chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2021 -2025 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa, cháy rừng, thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng, đồng chí Trần Phưc Sơn – Trưởng Ban chỉ đạo.

 Thành phố Đà Nẵng có 63.363,31 ha diện tích có rừng, độ che phủ đạt 47,17%; Trong năm 2021, công tác quản lý bảo vệ rừng đã đưc các đa phương, lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội và lực lượng bảo vệ rừng phối hợp chặt chẽ, bám sát thực tế, cập nhập thường xuyên, kịp thời và đt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác kiểm tra, truy quét chống chặt phá rừng, buôn lậu lâm sản, động vật hoang dã và phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai quyết liệt và đồng bộ, số vụ vi phạm hành chính về quản lý bảo vệ rừng giảm đáng kể (giảm 22 vụ so với cùng kỳ năm trước). Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá kết quả đt được, những tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và PCCCR thời gian qua, đưa ra những giải pháp trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Phưc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban chỉ đo đã đề nghị các Sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 9474/KH-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 ca Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng đặc biệt chú trọng công tác chống chặt phá rừng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng; kiểm tra lực lưng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong những ngày nắng nóng cao điểm; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 254/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng dân nhân thành phố quy định chính sách phát triển rừng trồng cây gỗ lớn trên địa bàn thành phố Đà Nng giai đoạn 2019-2030.

Tại Hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 10 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp năm 2021./.Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 469,679 Hôm qua: 853 - Hôm nay: 462 Tuần này: 6,143 - Tuần trước: 5,704 Tháng này: 27,858 - Tháng trước: 32,225 Online: 26