Thực hiện Kế hoạch gieo tạo cây môi trường năm 2022

Ngày đăng: 19/04/2022

Thực hiện Quyết định số 93/QĐ-SNN ngày 31/3/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt thiết kế dự toán gieo tạo cây môi trưng năm 2022. Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa đã tham mưu Chi cục Kiểm lâm lập tờ trình đề nghị phê duyệt Phương án lựa chọn nhà thầu thi công.

Trong năm 2021, Ban Quản lý Rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa đã chủ động chuẩn bị 20.000 cây giống các loại (Gáo vàng, Chò đen, Ươi bay, Sao đen, Lát hoa) phù hợp với tiêu chí phục vụ trồng cây môi trường, cây cảnh quang như: Chống chịu gió bão, sinh trưởng nhanh, thân thẳng, tán đẹp, giá trị kinh tế cao, góp phần bảo tồn nguồn gen…

Cây giống đã chuẩn bị hiện sinh trưởng tốt, có chiều cao vút ngọn bình quân 60 cm; hoàn thành việc chuẩn bị hỗn hợp ruột bầu, mặt bằng, nhân công, vật tư các loi để sang bầu, sữa chữa giàn che, bổ sung hệ thống phun tưới. Dự kiến hoàn thành việc chuyển sang bầu lớn trong tháng 4 năm 2022, sau đó tiếp tục chăm sóc đ đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn (chiều cao vút ngọn ≥ 1,2 m, đường kính cổ rể ≥ 1 cm) trước 31/12/2022./.


Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 469,516 Hôm qua: 853 - Hôm nay: 299 Tuần này: 6,143 - Tuần trước: 5,541 Tháng này: 27,858 - Tháng trước: 32,062 Online: 26