Triển khai xây dựng Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn trong thiên tai đến năm 2030”.

Ngày đăng: 18/04/2022

Thực hiện Chương trình hành động số 01/TTr/TU ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Thành ủy Đà Nẵng về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Quyết định số 4972/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố về việc ban hành Danh mục Đề án, dự án, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chủ trì triển khai xây dựng Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn trong thiên tai đến năm 2030”.

Ngày 14/4/2022, tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự thành phố. Đồng chí Hoàng Thanh Hòa đã chủ trì buổi rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn trong thiên tai đến năm 2030” với Trung tâm Chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai (đơn vị tư vấn lập Đề án) và Chi cục Thủy lợi.

Sau khi nghe đại diện Trung tâm Chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai báo cáo kết quả thực hiện tính đến tháng 4/2022, các đơn vị đã tham gia đóng góp các ý kiến liên quan về dự thảo Đề án lần thứ 1, nội dung các chuyên đề và bộ bản đồ PCTT để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Nội dung thảo luận tập trung vào phần đánh giác tồn tại, hạn chế và các giải pháp, nhiệm vụ cho các lĩnh vực để nhằm xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn trong thiên tai trong tương lai.

Cơ bản, đơn vị tư vấn đã thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra, dự kiến ngày 18/4/2022, đơn vị sẽ nộp bản dự thảo lần 1 để trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lấy ý kiến các sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan./.


Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 910,401 Hôm qua: 1,343 - Hôm nay: 970 Tuần này: 9,032 - Tuần trước: 7,252 Tháng này: 89,313 - Tháng trước: 77,137 Online: 24
Chung nhan Tin Nhiem Mang