Hội thảo phổ biến và hướng dẫn Thông tư 10/2021/TT-BKHĐT về lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương

Ngày đăng: 08/04/2022

Sáng nay (07/4/2022) Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cung Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cơ quan Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo phổ biến và hướng dẫn Thông tư 10/2021/TT-BKHĐT (Thông tư 10) về lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Hội thảo được tổ chức bằng 2 hình thức, trực tiếp tại tỉnh Thừa Thiên Huế và trực tuyến trên toàn quốc với sự tham gia của các bộ, sở, ban ngành và địa phương có liên quan. Tại Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, TKCN và Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng UBND các quận huyện đã tham gia bằng hình thức trực tuyến.

Thông tư 10ớng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch Quốc gia (Quy hoạch) và các kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội (Kế hoạch) ở các cấp đưc quy định tại Điều 16, Luật Phòng, chống thiên tai. Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào Quy hoạch, Kế hoạch được thực hiện theo hướng dẫn kết hợp đa mc tiêu đ tăng tính thích ứng với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại của thiên tai và không làm phát sinh nguy cơ, rủi ro mới ở trước mắt cũng như lâu dài. Quy hoạch, Kế hoạch có nội dung phòng, chống thiên tai và được lồng ghép, xây dựng phù hợp với đặc thù thiên tai của từng vùng, đa phương để bảo đảm phát triển bền vững; góp phần phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các biện pháp phòng, chống thiên tai sử dụng lồng ghép vào Quy hoạch, Kế hoạch do các Bộ, ngành và đa phương ch đng đánh giá, lựa chọn từ Kế hoạch phòng, chống thiên tai cùng cấp, Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, các chương trình, đề án, dự án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy trình thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào Kế hoạch bao gồm 04 bước. 

Thứ nhất, xây dựng quan đim, đnh hướng lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào Kế hoạch. Quan đim, đnh hưng là cơ s đ đơn vị chủ trì thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào Kế hoạch. Quan đim, đnh hướng cần thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, đnh hướng lựa chọn biện pháp phòng, chống thiên tai sử dụng để lồng ghép vào Kế hoạch.

Thứ hai, lựa chọn biện pháp phòng, chống thiên tai để lồng ghép vào Kế hoạch. Thực hiện đánh giá hiệu quả kinh tế; phạm vi bảo vệ cuộc sống người dân của biện pháp phòng, chống thiên tai dạng công trình. Lựa chọn các biện pháp ưu tiên để lồng ghép vào Kế hoạch.

Thứ ba, đnh hướng lồng ghép các biện pháp phòng, chống thiên tai vào Kế hoạch. Các biện pháp công trình đã được lựa chọn được lồng ghép vào nhiệm vụ thúc đẩy phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật,… được thể hiện rõ trong Kế hoạch đu tư công trung hạn và hằng năm. Các biện pháp phi công trình là xây dựng cơ chế, chính sách, kiện toàn tổ chức, bộ máy và tăng cưng năng lực; nâng cao nhận thức, kiến thức cho cộng đồng về phòng, chống thiên tai lồng ghép vào nhiệm vụ tuyên truyền tổ chức thực hiện Kế hoạch;… 

Thứ tư, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai Quy hoạch, kế hoạch.

Nguồn vốn thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào Quy hoạch, Kế hoạch bao gồm nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nưc theo quy định của Luật Ngân sách nhàớc; Luật Đu tư công, Luật Phòng, chống thiên tai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điu và các quy định khác của pháp luật. Ủy ban nhân dân các cấp bố trí nguồn vốn từ ngân sách Nhà nưc được giao quản lý, huy động nguồn vốn ngoài ngân sách để tổ chức và thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào Quy hoạch, Kế hoạch của đa phương./.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 894,606 Hôm qua: 1,331 - Hôm nay: 489 Tuần này: 10,919 - Tuần trước: 489 Tháng này: 74,596 - Tháng trước: 85,026 Online: 29
Chung nhan Tin Nhiem Mang