Chi bộ Trung tâm Khuyến ngư nông lâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW kết luận Hội nghị lần thứ tư của BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Quy định 37-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung Ương quy định những điều đảng viên không được làm

Ngày đăng: 23/03/2022

Thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đn Đảng và hệ thống chính trị,

Ngày 23 tháng 3 năm 2022, Chi bộ Trung tâm Khuyến ngư nông lâm đã tổ chức buổi sinh hoạt để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW kết luận Hội nghị lần thứ tư của BCH Trung Ương Đảng khóa XIII; Quy đnh 37-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung Ương quy định những điu đng viên không được làm và Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đo đức”.

Thành phần buổi sinh hoạt bao gồm Cấp ủy chi bộ, đảng viên, BCH Công Đoàn, Đoàn viên thanh niên và quần chúng ưu tú ca đơn vị.

Với hình thức sinh hoạt trực tiếp tại phòng họp kết hợp trực tuyến qua phần mềm ZOOM cho một số Đảng viên, quần chúng tại phòng làm việc, trại trực thuộc để phòng chống COVID 19.

Tại buổi sinh hoạt đng chí Bí thư, Phó bí thư Chi bộ đã trình bày, báo cáo toàn bộ nội dung các văn bản và các tài liệu, nhấn mạnh các nội dung liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của đơn v đ các đảng viên, quần chúng có thêm thông tin.

Toàn thể đảng viên chi bộ và quần chúng ưu tú của đơn vị đã tiếp thu đầy đủ các nội dung, quy định tại Kết luận số 21-KL/TW kết luận Hội nghị lần thứ tư ca BCH Trung Ương Đng khóa XIII và Quy đnh 37-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung Ương quy định những điu đng viên không được làm.

Thấm nhuần tư tưởng Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; cùng với việc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội mà mình là thành viên, phải chấp hành nghiêm những quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Thảo luận, đề xuất và đưa ra những giải pháp để gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị trong thời gian đến.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 548,622 Hôm qua: 1,020 - Hôm nay: 718 Tuần này: 6,718 - Tuần trước: 4,285 Tháng này: 63,151 - Tháng trước: 66,477 Online: 28
Chung nhan Tin Nhiem Mang