Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới 6,408 ha Dự án Bana Hills Resort & Residences

Ngày đăng: 11/03/2022

Thực hiện Công văn 826/SNN-KHTC ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức bán đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới 6,408 ha thuộc Dự án Bana Hills Resort & Residences;


Căn cứ quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện việc tổ chức đấu giá với một số tiêu chí lựa chọn như sau:

 

1. Chủ sở hữu tài sản: Chi Cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng.

2. Địa chỉ : Số 24 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Khối lượng bán đấu giá gồm161,812 m3 gỗ.

4. Giá khởi điểm và thông tin chi tiết:

Giá khởi điểm: 446.042.000 đồng. Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi sáu triệu, không trăm bốn mươi hai ngàn đồng y) đã bao gồm thuế tài nguyên, trong đó:

- Giá tiền chưa tính thuế tài nguyên: 345.616.000 đồng;

- Thuế tài nguyên                           :  100.426.000 đồng.

5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đấu giá tài sản bao gồm:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tiêu chí do Chi Cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng quyết định. 

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian nhận hồ sơ : Từ 7h30 phút ngày 10/3/2021 (thứ năm) đến trước 17h30 ngày 16/3/2021.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức- Hành chính, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng); Điện thoại: 0236.3827016

Lưu ý:

+ Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu; Giấy giới thiệu của nhà thầu tổ chức đấu giá hoặc Chứng minh nhân dân.

+ Không trả lại hồ sơ đối với những hồ sơ không được lựa chọn.

Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng thông báo tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới 6,408 ha thuộc Dự án Bana Hills Resort & Residences như trên để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết, tham gia./.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 545,290 Hôm qua: 863 - Hôm nay: 90 Tuần này: 6,718 - Tuần trước: 953 Tháng này: 63,151 - Tháng trước: 63,145 Online: 8
Chung nhan Tin Nhiem Mang