Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Ngày đăng: 17/01/2022


Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 988/KH-BQL ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang về việc xét tuyển viên chức năm 2021.

Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện

a) Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo thông báo này.

2. Nhu cầu cần tuyển

Số lượng cần tuyển: 06 người

(kèm theo Bảng thống kê nhu cầu và  mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng)

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

4. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 12/01/2022 đến hết ngày 10/02/2022

(giờ hành chính: sáng từ 7h30’ đến 11h30’, chiều từ 13h00’ đến 17h00’)

5. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Đơn vị: Phòng Hành chính Tổng hợp thuộc Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang;

- Địa chỉ: số 20 Vân Đồn, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3923066.

6. Lệ phí

Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (mức thu 500.000 đồng/hồ sơ).

Muốn biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ tại  phòng Hành chính Tổng hợp – Ban Quản lý, địa chỉ số 20 đường Vân Đồn, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3923066.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang năm 2021./.


Chi tiết đính kèm:

Bảng mô tả vị trí việc làm

Thông báo tuyển dụng 

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 894,345 Hôm qua: 1,331 - Hôm nay: 228 Tuần này: 10,919 - Tuần trước: 228 Tháng này: 74,596 - Tháng trước: 84,765 Online: 40
Chung nhan Tin Nhiem Mang