Phối hợp xử lý cứu hộ động vật hoang dã

Ngày đăng: 11/01/2022

Trong hai ngày 11/12/2021 và 07/01/2022, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu, Chi cục Thú y, Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu, Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang tổ chức chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương 92 cá thể động vật rừng thuộc Nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm để cứu hộ, phục hồi sức khỏe và tập tính trước khi tái thả lại môi trường tự nhiên theo quy định của pháp luật.Các động vật rừng được chuyển giao cứu hộ gồm 01 cá thể Tê tê java (Manis javanica), 01 cá thể Cầy vòi mốc (Paguma larvata), 01 cá thể Rùa sa nhân (Cuora mouhotii) có nguồn gốc từ vụ vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm do Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Liên Chiểu kiểm tra phát hiện ngày 08/12/2021 trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu và 89 cá thể Rùa nước ngọt gồm 06 cá thể Rùa núi vàng (Indotestudo elongata), 28 cá thể Rùa sa nhân (Cuora mouhotii), 05 cá thể Rùa hộp lưng đen (Cuora amboinensis), 34 cá thể Rùa đất pul-kin (Cyclemys pulchristriata) và 16 cá thể Rùa cổ sọc (Mauremys sinensis) có nguồn gốc từ vụ việc Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang kiểm tra, phát hiện ngày 06/12/2021 người dân tự ý thả rùa (theo tập tục phóng sinh động vật) vào hồ nước trong khuông viên Chùa Nam Sơn tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang. Đại diện quản lý Chùa Nam Sơn đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm tổ chức bắt giữ, giao nộp Nhà nước để tái thả lại môi trường tự nhiên.Toàn bộ số động vật rừng trên đã được Chi cục Kiểm lâm phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định tình trạng sức khỏe, phân loại và xác lập các thủ tục pháp lý về thú y, giám định khoa học, xử lý vật chứng, xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và phê duyệt phương án xử lý động vật rừng là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đúng quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn quốc gia Cúc Phương), số động vật rừng trên đã được đưa về trung tâm cứu hộ an toàn, đảm bảo sức khỏe tốt và đang được tiếp tục chăm sóc để đủ điều kiện tái thả lại môi trường tự nhiên phù hợp với các vùng phân bố rùa nước ngọt tại Việt Nam.


Việt Nam có 02 loài tê tê là Tê tê vàng (Manis pentadactyla) và Tê tê java (Manis javanica) cùng là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ, động vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Tê tê được pháp luật ưu tiên bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiểm được ưu tiên bảo vệ.

Việt Nam có 25 loài rùa nước ngọt thuộc Bộ Rùa (Testudines), Lớp Bò sát (Reptilia), trong đó có  24 loài thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, bao gồm 07 loài thuộc Nhóm IB và 17 loài thuộc Nhóm IIB theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ. Trong số loài nguy cấp, quý, hiếm có 06 loài được pháp luật ưu tiên bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; đồng thời ghi nhận có 01 loài ngoại lai xâm hại là loài Rùa tai đỏ (Trachemys scripta) theo quy định tại Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại.

 

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 469,687 Hôm qua: 853 - Hôm nay: 470 Tuần này: 6,143 - Tuần trước: 5,712 Tháng này: 27,858 - Tháng trước: 32,233 Online: 25