Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công và công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 04/01/2022

         Thực hiện Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của UBND thành phố ban hành Quy định về khung khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Trong năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng không ngừng cải tiến, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


a) Khảo sát tại Phần mềm trực tuyến https://dichvucong.danang.gov.vn.

- Số lượt đánh giá: 426 lượt.

- Kết quả đánh giá: 426/426 lượt khảo sát đánh giá hài lòng, đạt tỷ lệ 100%.

b) Khảo sát thông qua Phiếu khảo sát

- Hình thức triển khai: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp phát phiếu khi có tổ chức/cá nhân thực hiện giao dịch thủ tục hành chính đồng thời đơn vị gửi Phiếu đến các cơ quan, đơn vị, bộ phận để lấy ý kiến khảo sát.

- Nội dung khảo sát: Tập trung vào các tiêu chí cụ thể như: Quy định hiện hành về thành phần hồ sơ, thủ tục hành chính; Thời gian giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Thái độ phục vụ của công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Đánh giá mức độ hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính…

- Kết quả thực hiện: Tổng số phiếu khảo sát 273 phiếu. Trên cơ sở ý kiến tham gia khảo sát của đơn vị/tổ chức/cá nhân, kết quả khảo sát như sau:

- Số phiếu phát ra: 273 phiếu

- Số phiếu thu vào: 273 phiếu, tỷ lệ: 100%

Câu 1: Thái độ phục vụ của công chức

- Thân thiện, hướng dẫn tận tình, rõ ràng: 268 phiếu, chiếm tỉ lệ 98,2%

- Bình thường: 05 phiếu, chiếm tỉ lệ 1,83%

- Hướng dẫn qua loa, khó hiểu: 0 phiếu

- Hướng dẫn với thái độ khó chịu, thiếu thân thiện: 0 phiếu

- Ý kiến khác: 0 phiếu

Câu 2: Đánh giá mức độ hài lòng về kết quả giải quyết công việc

- Hài lòng: 270 phiếu, chiếm tỉ lệ 98,9%

- Bình thường: 03 phiếu, chiếm tỉ lệ 1,1%

- Không hài lòng: 0 phiếu

Câu 3: Nguyên nhân không hài lòng

  - Thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tiếp nhận và giải quyết: 0 phiếu   

- Quy trình, thủ tục, hồ sơ phức tạp, khó thực hiện: 0 phiếu                                  

- Phải tốn thêm kinh phí ngoài quy định: 0 phiếu                                                   

- Thời gian trả kết quả không đúng so với quy định: 0 phiếu                        

- Phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện thủ tục hành chính: 0 phiếu                         

- Ý kiến khác: 0 phiếu  

Câu 4: Mong muốn đơn vị thực hiện các giải pháp thực hiện chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công

 Không có ý kiến: 273 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%

Như vậy, tổng số lượng hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến ngày 28/12/2021 là 3.603 hồ sơ, số lượng phiếu khảo sát ở cả 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp là 699 lượtphiếu, đảm bảo tỷ lệ số lượng phiếu khảo sát theo Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của UBND thành phố.

Qua kết quả trên cho thấy: 100% tổ chức, công dân đánh giá Hài lòng đối với dịch vụ hành chính công và công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 548,597 Hôm qua: 1,020 - Hôm nay: 693 Tuần này: 6,718 - Tuần trước: 4,260 Tháng này: 63,151 - Tháng trước: 66,452 Online: 24
Chung nhan Tin Nhiem Mang