Kỷ niệm 76 năm thành lập ngành Lâm nghiệp Việt Nam và 25 năm ngành Lâm nghiệp thành phố Đà Nẵng hình thành và phát triển

Ngày đăng: 24/11/2021

Thực hiện lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ về “Tết trồng cây” và công tác lâm nghiệp, ngày 1-12-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 69, thành lập Bộ Canh nông. Cũng trong ngày này, Bộ Canh nông đã ban hành Nghị định số 01 về tổ chức Bộ Canh nông, trong đó quy định nhiệm vụ của Nha Lâm chính: “Làm các việc hành chính và chuyên môn về rừng rú và săn bắn”, tiền thân của ngành Lâm nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay. Trải qua chặng đường 76 năm hình thành và phát triển, ngành Lâm nghiệp Việt Nam đã có những mốc son đáng nh và đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Với thành phố Đà Nng qua 25 năm thành phố trực thuộc Trung ương ngành Lâm nghip đã từng bước có những đóng góp đáng ghi nhận về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội của thành phố, đặc biệt trong quá trình thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng- Thành phố môi trường” trong tương lai.

Năm 1997, thực hiện Nghị quyết của kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa 9, Nghị quyết số 02 của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (khóa 16) và Kế hoạch số 02/KH ngày 02/12/1996 của Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đưc tách thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Sau khi Thành phố được thành lập thực hiện các chủ trương, chính sách đúng đắn của trung ương và đa phương, 25 năm qua ngành Lâm nghiệp thành phố Đà Nẵng đã triển khai tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Các chương trình, đề án, dự án, phong trào bảo vệ rừng, trồng rừng phát triển kinh tế đã tạo ra sức sống mới cho nông thôn, miền núi. Đất trống đồi núi trọc đã được phủ xanh, kinh tế lâm nghiệp đã tạo ra công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho hàng ngàn hộ gia đình thông qua việc trồng rừng sản xuất phát triển kinh tế. Độ che phủ rừng của thành phố ngày càng tăng, đến năm 2020 đạt 47,2% cao hơn 5,2% chỉ tiêu phấn đấu của Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng.

Thực hiện Đ án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, chương trình quốc gia về phát triển rừng qua các thời kỳ và chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố Đà Nng giai đoạn 2015-2020, thành phố đã chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm như tập trung bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có, phục hồi diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt; nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị rừng trồng sản xuất; Gia tăng giá trị sản phẩm lâm sản, chuyển đổi diện tích rừng trồng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn, gắn với chứng chỉ rừng, thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trưởng rừng, trồng rừng thay thế. Vì vậy, đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế, môi trưng và đa dạng sinh học của rừng, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng rừng và đảm bảo môi trường xanh của thành phố.

Bên cạnh đó, kinh tế lâm nghiệp cũng đã đóng góp phần không nhỏ trong GDP của thành phố và giải quyết, tạo việc làm cho nhiều lao đng, ngưi dân đã tin tưng vào đường lối, chủ trương, chính sách ca Đảng, pháp luật của nhà nước về lâm nghiệp từ đó nâng cao ý thức trong trồng và chăm sóc bảo vệ rừng, từng bưc thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, phá rừng làm nương rẫy chuyển sang trồng, bảo vệ, chăm sóc và hưởng lợi từ rừng một cách bền vững. Trong thời gian đến, ngành Lâm nghiệp thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nng được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyêt tại Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 với các nhiệm vụ trọng tâm là rà soát điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng đảm bảo phù hợp chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố, Đề án Quy hoạch chung của thành phố được Thủớng phê duyệt; ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành lâm nghiệp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về lâm nghiệp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm xây dựng ngành lâm nghiệp thành phố thực sự trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật; thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững rừng và diện tích đất được quy hoạch cho lâm nghiệp; đảm bảo sự tham gia rộng rãi, bình đẳng của các thành phần kinh tế vào các hoạt động lâm nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó chủ động và hiệu quả với biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học, giữ vững quốc phòng - an ninh, thực hiện thành công mục tiêu duy trì độ che phủ rừng thành phố đến năm 2030 đạt 45% theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-01-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các mục tiêu quốc gia về phát triển lâm nghiệp bền vững.

Kế thừa 76 năm xây dựng và phát triển của ngành Lâm Nghiệp Việt Nam và 25 năm hình thành và phát triển của ngành Lâm nghiệp thành phố, ngành Lâm nghiệp ngày càng có những bưc đi vững chắc. Hướng tới mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, gắn phát triển kinh tế lâm nghiệp với bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội, ngành Lâm nghiệp Đà Nẵng tiếp tục góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng thành phố ngày càng giàu mạnh và đáng sống./.

Được biết, thực hiện lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Bác Hồ và ởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh của Thủớng Chính Phủ, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nng đã xây dựng Kế hoạch số 1242/KH-CCKL ngày 22/11/2021 triển khai hoạt động ra quân trồng cây môi trường nhân kỷ 76 năm ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam và 25 năm ngành Lâm nghiệp thành phố hình thành và phát triển vào ngày 27/11/2021 tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 355,794 Hôm qua: 1,481 - Hôm nay: 489 Tuần này: 8,478 - Tuần trước: 489 Tháng này: - Tháng trước: 34,301 Online: 14