Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Đà Nẵng

Ngày đăng: 22/11/2021

Nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng  khi giải quyết thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghip và người dân triển khai các dịch vụ công như giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí đi lại của các tổ chức, công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính … Năm 2021, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật không ngừng cố gắng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Trước tiên, Chi cục tăng cường kiểm soát chặt chẽ các TTHC, giải quyết hồ sơ sớm hạn, đúng hạn, không có hồ sơ trể hạn. Để quản lý và theo dõi tiến độ, thực hiện giải quyết TTHC, bộ phận xử lý hồ sơ và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thường xuyên kiểm tra tình hình xử lý và rà soát hồ sơ đến hạn và sắp đến hạn để xử lý và trả kết quả theo quy định. Nhờ đó, t đu năm đến nay, tất cả các hồ phát sinh đu được trả sớm hạn, đúng hạn, không có hồ sơ nào trể hạn.

Công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Chi cục cũng luôn được chú trọng, đặt biệt trong tình hình dịch bệnh Covid hiện nay. Tính đến nay, 100% TTHC  của đơn v đã được triển khai mức độ 3,4 trên hệ thống dịch vụ công của thành phố. Đđẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, năm 2021, Chi cục đã đăng ký nhiệm vụ “Tỉ lệ hồ sơ tiếp nhận thông qua môi trường trực tuyến/trực tiếp mức đ 3,4 đối với các thủ tục hành chính được xây dựng trực tuyến đạt 80%”  làm một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của đơn v. Đến nay 20/20 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, đạt tỉ lệ 100%. Đ đt được kết quả đó, ngoài hình thức tuyên truyền bằng tờ rơi, vận động,ớng dẫn tận tình các tổ chức, cá nhân cách thức thực hiện TTHC mức độ 3,4 bằng email, điện thoại, … trưc đó, Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rút ngắn thời gian giải quyết một số TTHC khi thực hiện trực tuyến để khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ và đã được UBND thành phố phê duyệt.

Ngoài ra, với mục đích ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC của đơn vị, ngay từ đu năm, Chi cc đã tăng cường thực hiện khảo sát hài lòng trực tuyến nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác đánh giá, để có kết quả đánh giá cht lượng phục vụ dịch vụ công một cách chính xác, từ đó rút kinh nghiệm và có sự điều chỉnh phù hợp nhằm “Khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy những điểm mạnh đã làm được trong giải quyết các TTHC”. Với phương châm này, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã và đang tng bước nâng cao chất lưng, đẩy mạnh công tác giải quyết TTHC, một trong những khâu quan trọng góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của đơn vị ./.

 

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 910,558 Hôm qua: 1,343 - Hôm nay: 1,127 Tuần này: 9,032 - Tuần trước: 7,409 Tháng này: 89,313 - Tháng trước: 77,294 Online: 20
Chung nhan Tin Nhiem Mang