Ban hành kế hoạch ứng phó sạt lở bờ biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 05/11/2021

Tình trạng sạt lở bờ biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong những năm gn đây diễn biến phức tạp và có mức đ gia tăng về phạm vi, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân, ảnh hưng đến cảnh quan, môi trưng và nguy cơ gây mất an toàn, phá hoại các công trình, cơ sở hạ tầng vùng ven biển.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Nông nghệp và Phát triển nông thôn,  Chi cục Thủy lợi đã tham mưu Kế hoạch ứng phó sạt lở bờ biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 01/11/2021.

Mục đích của Kế hoạch là chủ động quản lý, phòng, chống sạt lở bờ biển trên địa bàn thành phố, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả sạt lở bờ biển nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, công trình phòng chống thiên tai, khôi phục tạo cảnh quan, môi trường và bảo vệ các công trình, cơ sở hạ tầng vùng ven biển; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; Xây dựng được các giải pháp ứng phó, xử lý tình trạng sạt lở bờ biển và bảo vệ hạ tầng ven biển; kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp, xử lý cấp bách trước mắt, đồng thời có giải pháp căn cơ lâu dài; kết hợp giải pháp công trình và phi công trình, không làm tăng nguy cơ sạt lở, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Trên cơ sở của Kế hoạch các sở, ban, ngành, đa phương, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ đã được giao triển khai thực hiện theo quy định.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 894,408 Hôm qua: 1,331 - Hôm nay: 291 Tuần này: 10,919 - Tuần trước: 291 Tháng này: 74,596 - Tháng trước: 84,828 Online: 29
Chung nhan Tin Nhiem Mang