Thông báo Bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y

Ngày đăng: 02/11/2021

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3229/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế, ban hành mới một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng. Theo đó tất cả 21 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y, trên cơ sở Chi cục Chăn nuôi và Thú y rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, đã được phê duyệt và ban hành phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Hai mươi mốt thủ tục hành chính gồm: (1)Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng; (2)Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng; (3)Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn; (4) Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn; (5) Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp thành phố; (6) Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; (7) Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; (8) Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; (9) Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y; (10) Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn; (11) Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản; (12) Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại; (13) Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn; (14) Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản; (15) Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản); (16) Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận; (17) Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận; (18) Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát lấy mẫu đúng đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận; (19) Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp thành phố; (20) Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp thành phố; (21) Cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y.

Thành phần thủ tục hồ sơ, các biểu mẫu và các nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính nói trên được đăng tải và cập nhật trên các địa chỉ website:  Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng, tại chuyên mục “Thủ tục hành chính”; trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn http://snnptnt.danang.gov.vn và niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Chăn nuôi và Thú y, lô A2-18 đường Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng kính thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân để biết và tra cứu. Đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi và thú y, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có thể gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính trên môi trường mạng Internet, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ http://dichvucong.danang.gov.vn hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên hệ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng (phòng Hành chính-Tổng hợp), số điện thoại 0236 3828 448 để được hướng dẫn thêm./.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 283,717 Hôm qua: 1,393 - Hôm nay: 1,395 Tuần này: 9,245 - Tuần trước: 2,788 Tháng này: 43,667 - Tháng trước: 41,499 Online: 19