Công tác giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực chăn nuôi, thú y thuộc thẩm quyền của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 04/10/2021

Theo Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành công bố bộ thủ tục hành chính, trong đó có 21 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, so với Quyết định số 5831/QĐ-UBND ngày 23/12/2019, có bổ sung thêm các thủ tục hành chính về lĩnh vực chăn nuôi.

Từ đầu năm 2021 đến nay Chi cục đã tiếp nhận và giải quyết 1.290 hồ sơ. Việc giải quyết hồ sơ được thực hiện đúng trình tự, 100% hồ sơ được giải quyết sớm và đúng hạn, đáp ứng yêu cầu chính đáng của khách hàng. Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng, kết quả 100% khách hàng hài lòng và rất hài lòng, không có khiếu nại của khách hàng. Chi cục thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn về các hình thức áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; về tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi có nhu cầu giao dịch thủ tục hành chính với cơ quan phù hợp điều kiện thực tế của tổ chức, công dân. Trong 9 tháng đầu năm 2021 đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 291 hồ sơ.

Việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động, giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị cũng được chú trọng; đáp ứng các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015. Năm nay có bổ sung thêm các thủ tục hành chính về lĩnh vực chăn nuôi nên Chi cục đã biên soạn, phê duyệt, ban hành các quy trình, hướng dẫn để thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực chăn nuôi này nhằm đảm bảo phạm vi áp dụng của Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính.

Trong thời gian đến, sau thời gian triển khai thực hiện các hướng dẫn thủ tục hành chính về lĩnh vực chăn nuôi đã ban hành, căn cứ kết quả đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo về hiệu lực của hệ thống, Chi cục sẽ thực hiện công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng của Chi cục. Đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện tốt tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường hơn nữa áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Thường xuyên rà soát, chuẩn hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 910,526 Hôm qua: 1,343 - Hôm nay: 1,095 Tuần này: 9,032 - Tuần trước: 7,377 Tháng này: 89,313 - Tháng trước: 77,262 Online: 20
Chung nhan Tin Nhiem Mang