Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ hành chính Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày đăng: 01/10/2021

Thực hiện Thông báo số 114/TB-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

1. Kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2021, Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để thực hiện thông suốt, hiệu quả việc tiếp nhận và kịp thời xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

2. Bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến khích tổ chức, công dân thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố (https://dichvucong.danang.gov.vn) và gửi Hồ sơ liên quan (bản giấy nếu có) thông qua dịch vụ Bưu chính đến Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị trực thuộc Sở.

 3. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở:

a) Triển khai các biện pháp bảo đảm các yêu cầu chung theo quy định tại điểm b Khoản 5 Mục II Công văn số 6589/UBND-KGVX ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố; chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (giữ khoảng cách phù hợp trong giao tiếp, bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc; thực hiện việc đo thân nhiệt, vệ sinh sát khuẩn cho công chức, viên chức làm việc tại bộ phận và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác; có biện pháp điều tiết, bảo đảm giãn cách đối với người đến thực hiện thủ tục hành chính…).

 b) Có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của Sở; đồng thời hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả TTHC.

c) Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tuyệt đối không để đình trệ công việc, nhất là công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng tình hình dịch để gây khó khăn hoặc không thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định.

d) Bố trí công chức, viên chức thường xuyên theo dõi, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng kính thông báo để tổ chức, công dân được biết và phối hợp thực hiện./.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 355,816 Hôm qua: 1,481 - Hôm nay: 511 Tuần này: 8,478 - Tuần trước: 511 Tháng này: - Tháng trước: 34,323 Online: 13