Thông báo tuyển dụng công chức tại các cơ quan đơn vị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày đăng: 24/09/2021

Theo  Thông báo số 2796/TB-SNV ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố về tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo về kế hoạch tuyển dụng công chức, với các nội dung như sau:

1. Về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Theo đúng quy định mục II và III của Thông báo số 2796/TB-SNV ngày 22/9/2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (kèm theo Thông báo số 2796/TB-SNV của Sở Nội vụ).

2. Nhu cầu tuyển dụng

a) Nhu cầu tuyển dụng là 08 người, ngạch chuyên viên (tương đương).

b) Cơ quan, vị trí tuyển dụng và yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo: theo phụ lục của Thông báo số 2796/TB-SNV về số lượng và vị trí việc làm cần tuyển dụng đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể từng đơn vị:

- Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 06 người;

- Chi cục Kiểm lâm: 01 người;

- Chi cục Thủy sản: 01 người.

3. Hồ sơ, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

a) Phiếu đăng ký dự tuyển và nội dung kê khai trên phiếu đăng ký: theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục IV của Thông báo số 2796/TB-SNV của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển đính kèm).

b) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày thông báo cho đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2021.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tầng 27, Trung tâm hành chính thành phố, số 24, đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại liên hệ: 0236.3 827257.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng thông báo đến các ứng viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký để nộp hồ sơ thi tuyển./.Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo 3840

Thông báo 2796

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 290,910 Hôm qua: 1,305 - Hôm nay: 290 Tuần này: 9,691 - Tuần trước: 290 Tháng này: 42,976 - Tháng trước: 9,170 Online: 22