UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi và công trình đê, kè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giao cho các đơn vị khai thác và bảo vệ

Ngày đăng: 07/09/2021

Việc phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi, đê kè được đặt ra nhằm đảm bảo cho các hệ thống công trình thủy lợi, đê kè an toàn với thiên tai, bảo vệ các khu dân cư, cơ sở hạ tầng quan trọng của địa phương; phát huy tối đa hiệu quả khai thác, sử dụng đa mục tiêu, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế khác; bảo vệ và tạo cảnh quang môi trường sinh thái của khu vực. Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Chi cục Thủy lợi đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND thành phố ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 quy định về nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi và công trình đê, kè bảo vệ bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thay thế Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 26/11/2016. Trên cơ sở Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND, Chi cục Thủy lợi đã tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND thành phố ban hành Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 thay thế Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 để phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi và công trình đê, kè trên địa bàn thành phố đà nẵng giao cho các đơn vị khai thác và bảo vệ 

Theo nội dung Quyết định 2885/QĐ-UBND ngày 31/8/2021, UBND thành phố phê duyệt các Công trình thủy lợi, các công trình đê, kè như sau:

           Trên địa bàn thành phố có 75 công trình thủy lợi bao gồm 19 hồ chứa nước, 27 đập dâng, 29 trạm bơm được giao cho cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng và địa phương quản lý cụ thể

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng quản lý 19 hồ chứa, 25 đập dâng và 23 Trạm bơm

UBND huyện Hòa Vang quản lý 02 trạm bơm.

UBND quận Liên Chiểu quản lý 01 đập dâng.

UBND quận Ngũ Hành Sơn quản lý 04 Trạm bơm và 01 đập dâng

           Đối với 56.027m đê, kè được giao cho Ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch, Chi cục Thủy lợi, Sở Giao thông Vận tải được phân chia như sau

Giao Ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 2.350m kè bảo vệ bờ Âu thuyền Thọ Quang;

Giao cho Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch quản lý 5.060m kè bảo vệ bờ tại các bãi tắm công cộng dọc tuyến đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa và Nguyễn Tất Thành;

Giao cho Chi cục Thủy lợi quản lý 24.114m kè bảo vệ bờ còn lại.

Ngoài ra, Quyết định còn giao cho Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo, trực tiếp quản lý 24.503m kè bảo vệ đường bộ và kè đa mục tiêu theo quy định của pháp luật.

Căn cứ danh mục tại Quyết định trên, các đơn vị, địa phương tổ chức tiếp nhận bàn giao, quản lý , thực hiện việc ghi sổ kê toán đối với những công trình có thông tin về nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản. Đối với những công trình chưa xác định được nguyên giá, giá trị tài sản thì thực hiện việc bàn giao hiện trạng, việc bàn giao tài sản sẽ thực hiện sau khi có hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 290,863 Hôm qua: 1,305 - Hôm nay: 243 Tuần này: 9,691 - Tuần trước: 243 Tháng này: 42,976 - Tháng trước: 9,123 Online: 17