Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngyà 12/8/2021 của HĐND quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu bảo dưỡng đê, điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn thành phố

Ngày đăng: 30/08/2021

Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Đà Nẵng, khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 10/8/ 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đu năm 2021 và đ ra phương hướng, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác.

Tại cuộc họp này, HĐND thành phđã thông qua một số các Nghị Quyết quan trọng để phát triển kinh tê - xã hội trong đó có Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND quy định nội dung, nhiệm vụ chi  duy tu bảo dưỡng đê, điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn thành phố có hiệu lực từ ngày 22/8/2021. Nghị Quyết quy định rõ 12 trường hợp được phép chi duy tu bảo dưỡng đê, điều và 11 trường hợp được phép chi xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn thành phố, đồng thời giao UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện và Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện các nội dung này./.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 894,365 Hôm qua: 1,331 - Hôm nay: 248 Tuần này: 10,919 - Tuần trước: 248 Tháng này: 74,596 - Tháng trước: 84,785 Online: 25
Chung nhan Tin Nhiem Mang