Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Thủy lợi Việt Nam (28/8/1945-28/8/2021)

Ngày đăng: 30/08/2021

 Cách đây 76 năm (ngày 28/8/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Bộ Giao thông công chính – cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ về thủy lợi của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Qua các lần chia tách, sát nhập và đổi tên gọi thì ngày nay được gọi là Tổng cục thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ tham mưu cho B trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lĩnh vực Thủy lợi.

Trải qua 76 năm hình thành và phát triển, ngành Thủy lợi đã có những bước tiến nhảy vọt đáng kể, từ những khó khăn thách thc ban đầu thì cho đến nay, các công trình ngành thủy lợi đã phát triển về quy mô, sống cũng như cht lượng phục vụ tốt cho sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam.

Ngày 01/01/1997, Tỉnh Quảng Nam - Đà Nng đưc chia tách địa giới thành Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. UBND thành phố Đà Nng đã thành lập Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão trực thuộc Sở Thủy sản Nông lâm thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 31/01/1997; ngày 21/12/2015 UBND thành phố Đà Nng đã ban hành Quyết định số 9814/QĐ-UBND về việc thành lập, đi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thành phố Đà Nẵng, nay đổi tên là Chi cục Thủy lợi thành phố Đà Nẵng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Thủy lợi thành phố Đà Nng tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 75 công trình gồm 19 hồ chứa, 27 đập dâng, 29 trạm bơm và khoảng 406km kênh mương khai thác nguồn nưc trên lưu vc sông Yên, Túy Loan, Vĩnh Đin, Quá Giáng, Cu Đê phục vụ sản xuất nông nghiệp khoảng 5.600ha lúa/năm); 55km đê, kè biển, cửa sông và kè sông bảo vệ các khu dân cư, cơ sở hạ tầng


Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành thủy lợi Việt Nam (28/8/1945-28/8/2021) Tổng cục Thuỷ lợi tổ chức hội thảo trực tuyến về Đề án An ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước vào ngày 27/8/2021, thành phần gồm Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Trường Đại học Thủy lợi, các Viện: Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Quy hoạch Thủy lợi, Quy hoạch Thủy lợi miền Nam. Về phía đầu cầu địa phương có Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi, Công ty Khai thác thủy lợi.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 195,061 Hôm qua: 1,295 - Hôm nay: 321 Tuần này: 9,102 - Tuần trước: 5,574 Tháng này: 56,449 - Tháng trước: 32,006 Online: 31