Về việc ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về Thông báo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 27/07/2021

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước,

Thực hiện Công văn số 2941/UBND-TTTT ngày 17 tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đảm bảo công tác phát ngôn và cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo về việc ủy quyền người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Họ và tên: Phan Văn Mỹ

b) Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.

c) Điện thoại cố định: 0236.3822244

d) Điện thoại di động: 0914.068.833

đ) Email: mypv@danang.gov.vn.

e) Thời gian ủy quyền: từ ngày 26 tháng 7 năm 2021 đến ngày 15 tháng 8 năm 2021.

2. Giao ông Huỳnh Văn Phương - Trưởng ban Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí về công tác phòng, chống dịch tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.

3. Giao ông Đặng Ngọc Sơn - Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí về công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giết mổ và Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính thông báo./.


Thông báo số 2774 đính kèm

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 545,330 Hôm qua: 863 - Hôm nay: 130 Tuần này: 6,718 - Tuần trước: 993 Tháng này: 63,151 - Tháng trước: 63,185 Online: 22
Chung nhan Tin Nhiem Mang