Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày đăng: 23/07/2021

Thực hiện Công văn số 4537/UBND-KGVX ngày 22 tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố về việc bổ sung các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính thông báo đến Quý cơ quan, tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

1. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc Sở tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, tổ chức, công dân kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Khuyến khích tổ chức, công dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của Sở (tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn) để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.

3. Các số điện thoại liên lạc cần thiết để các cơ quan, tổ chức, công dân liên hệ

a) Giám đốc Sở: ông Nguyễn Phú Ban, số điện thoại: 0905047547.

b) Đầu mối tiếp nhận, theo dõi, xử lý hồ sơ trên Trang thông tin điện tử và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: bà Lê Thị Khánh Huyền, chuyên viên Văn phòng Sở, số điện thoại: 0935786827.

4. Đề nghị các đơn vị trực thuộc có thực hiện thủ tục hành chính thông báo cho các doanh nghiệp, tổ chức, công dân biết, công khai số điện thoại cần liên hệ và bố trí công chức, viên chức xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến đảm bảo đúng thời gian quy định, không có hồ sơ trễ hẹn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính thông báo đến các cơ quan, tổ chức, công dân được biết./.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 288,660 Hôm qua: 1,022 - Hôm nay: 973 Tuần này: 9,245 - Tuần trước: 7,731 Tháng này: 42,976 - Tháng trước: 6,920 Online: 20