Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg Quy định về đảm bảo thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê

Ngày đăng: 22/07/2021

Ngày 26/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Quy định về đảm bảo thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê.

Theo đó, Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày từ ngày 15/7/2021 quy định rõ các nguyên tắc chung đối với việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo cầu qua sông có đê phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật về giao thông, xây dựng như sau:

Phù hợp với quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều; phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều trong quy hoạch tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp quy hoạch tỉnh chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt thì phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với công trình ảnh hưởng đến hai tỉnh trở lên hoặc của UBND cấp tỉnh đối với công trình chỉ ảnh hưởng trong phạm vi tỉnh.

Việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo cầu qua sông có đê phải bảo đảm thoát được lũ thiết kế và lũ lịch sử của tuyến sông, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều và giao thông đường thủy theo quy định của pháp luật.

Lựa chọn kết cấu và bố trí các trụ cầu phù hợp, xuôi thuận với hướng dòng chảy để hạn chế co hẹp lòng dẫn, thay đổi chế độ dòng chảy của sông.

Ngày 20/7/2021, Chi cục Thủy lợi đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg đến UBND các quận huyện; các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên Môi trường; các Ban QLDA trên địa bàn thành phố tại Công văn số 2656/SNN-CCTL.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 194,971 Hôm qua: 1,295 - Hôm nay: 231 Tuần này: 9,102 - Tuần trước: 5,484 Tháng này: 56,449 - Tháng trước: 31,916 Online: 30