Triển khai Thông tư số 04/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

Ngày đăng: 16/07/2021

Ngày 28/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều. Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc lấy ý kiến chấp thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các hoạt động liên quan đến đê điều và thẩm định các nội dung liên quan đến thoát lũ, an toàn đê điều đối với dự án đầu tư xây dựng ở bãi sông, bãi nổi hoặc cù lao nơi chưa có công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thông tư quy định rõ các hoạt động phải lấy ý kiến chấp thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm Cấp giấy phép cho các hoạt động quy định tại các điểm a, b, c và h khoản 1 Điều 25 Luật Đê điều đối với đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và xây dựng, cải tạo công trình giao thông có liên quan đến đê điều đối với công trình ảnh hưởng đến hai tỉnh trở lên. Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự thực hiện chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều tại Điều 3 và Điều 4 của Thông tư này và có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Ngày 09/7/2021, Chi cục Thủy lợi đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn văn bản triển khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BNNPTNT đến UBND các quận huyện, các Sở, ban, ngành, các Ban QLDA trên địa bàn thành phố tại Công văn số 2466/SNN-CCTL./.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 894,403 Hôm qua: 1,331 - Hôm nay: 286 Tuần này: 10,919 - Tuần trước: 286 Tháng này: 74,596 - Tháng trước: 84,823 Online: 24
Chung nhan Tin Nhiem Mang