Công bố công khai quyết toán thu, chi năm 2020 của Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 02/07/2021

         Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Ban Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai thành phố Đà Nẵng công khai số liệu quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 (theo các biểu đính kèm).


Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu, chi năm 2020 của Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố Đà Nẵng

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM


Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 545,283 Hôm qua: 863 - Hôm nay: 83 Tuần này: 6,718 - Tuần trước: 946 Tháng này: 63,151 - Tháng trước: 63,138 Online: 1
Chung nhan Tin Nhiem Mang