Thông báo thời gian nhận Hồ sơ đề nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố

Ngày đăng: 16/06/2021

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực Hội dồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố thông báo thời gian nhận Hồ sơ đề nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố là trước ngày 5 tháng 7 năm 2021. Các hồ sơ được nộp sau thời gian trên sẽ được đánh giá, xếp hạng vào đợt 2 năm 2021.


KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM
Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 289,001 Hôm qua: 1,022 - Hôm nay: 1,314 Tuần này: 9,245 - Tuần trước: 8,072 Tháng này: 42,976 - Tháng trước: 7,261 Online: 22