Chương trình Mỗi xã một sản phẩm Đà Nẵng

Ngày đăng: 14/06/2021

              Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và giá trị gia tăng, là giải pháp, nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi đa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Nhà nưc đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; đnh hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng…nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm.

           Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019. Đối với thành phố Đà Nẵng, phạm vi thực hiện trên toàn địa bàn thành phố, bao gồm cả các phường thuộc các quận nội thành của thành phố. Qua hơn 02 năm triển khai thực hiện, Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đạt được kết quả bước đầu, tạo được sự chuyển biến trong việc hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp sản phẩm an toàn. Đã có 18 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 07 sản phẩm 4 sao, 11 sản phẩm đạt 3 sao, hình thành 02 Điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại quận Sơn Trà và huyện Hòa Vang. Các sản phẩm OCOP đã được quan tâm hỗ trợ xúc tiến thương mại, nhãn hiệu, chứng nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường.

Để tập trung triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng tổng hợp, hệ thống hóa lại những nội dung cơ bản để tập trung vào những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Chương trình, phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố Đà Nẵng nhằm giúp cho các chủ thể Chương trình OCOP, cán bộ quản lý, triển khai Chương trình từ cấp xã, phường đến cấp quận, huyện thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan để nghiên cứu, triển khai thực hiện./.
SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM

 

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 288,973 Hôm qua: 1,022 - Hôm nay: 1,286 Tuần này: 9,245 - Tuần trước: 8,044 Tháng này: 42,976 - Tháng trước: 7,233 Online: 26