“Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”

Ngày đăng: 08/06/2021

Đây là chủ đề của tuần lễ Quốc gia về Vệ sinh môi trường và Nước sạch nông thôn năm 2021 kéo dài từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021. Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Để hưởng ứng tuần lễ Quốc gia Vệ sinh môi trường và Nước sạch nông thôn năm 2021 và theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2136/BNN-TCTL ngày 13/4/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương, cộng đồng, Nhân dân về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Năm nay các cơ quan đơn vị sẽ chọn 01 trong 09 khẩu hiệu sau để treo những biểu ngữ, áp phích trước cổng cơ quan đơn vị mình đó là:

(1) Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021; (2) Nước sạch và vệ sinh mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người; (3) Đảm bảo đủ nước sạch cho người dân vùng bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; (4) Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh; (5) Sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường vì một Việt Nam khỏe mạnh; (6) Nước là tài nguyên hữu hạn hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm, hiệu quả vì một tương lai bền vững; (7) Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước; (8) Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta; (9) Mỗi người, mỗi ngày hãy làm việc một tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.

 Cũng theo kế hoạch thì sau khi kết thúc, các địa phương, đơn vị gửi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện bằng văn bản về UBND thành phố thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 28 tháng 8 năm 2021 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Tổng cục Thủy lợi trước ngày 31 tháng 8 năm 2021./.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 66,736 Hôm qua: 1,123 - Hôm nay: 841 Tuần này: 9,286 - Tuần trước: 4,286 Tháng này: 14,228 - Tháng trước: 27,365 Online: 28