Kiện toàn hoạt động của Ban Chỉ huyPhòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 28/05/2021

Để kiện toàn hoạt động của Ban Chỉ huyPhòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố được thành lập tại Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Ngày 26/5/2021, Trưởng ban Ban Chỉ huy đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-PCTT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng.

Quy chế này thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng được Trưởng ban ban hành tại Quyết định số 04/QĐ-PCTT ngày 28 tháng 9 năm 2019.

Quy chế có các điểm mới so với Quy chế trước đây, cụ thể: Bổ sung cơ quan tìm kiếm cứu nạn thuộc lĩnh vực chuyên ngành và phòng thủ dân sự; Phân rõ phạm vi tham mưu, chỉ đạo công việc của các đơn vị của các cơ quan, đơn vị; Bổ sung và phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên thường trực là: Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Phó Giám đốc Công an thành phố; Cụ thể hóa trách nhiệm của các thành viên trong lĩnh vực PCTT, PTDS.


(Đính kèm theo Quyết định).

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 66,699 Hôm qua: 1,123 - Hôm nay: 804 Tuần này: 9,286 - Tuần trước: 4,249 Tháng này: 14,228 - Tháng trước: 27,328 Online: 30