Tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Ngày đăng: 25/05/2021

Trước tình hình biến đổi khí hậu và diễn biến thiên tai có xu hướng phức tạp và khó dự báo. Để chủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả với thiên tai và các tình huống tai nạn, thảm họa do thiên tai gây ra trong năm 2021, ngày 21/5/2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; phát huy những việc làm tốt, phân tích rõ những nguyên nhân, những mặt còn hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục và ứng phó hiệu quả với các loại hình thiên tai trong năm 2021.

- Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các cấp, các ngành đồng bộ từ cấp thành phố đến các phường, xã, các đơn vị cơ sở, xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để nâng cao hiệu quả việc tham mưu, chỉ đạo, chỉ huy điều hành thực hiện nhiệm vụ.

- Chủ động xây dựng, lồng ghép kế hoạch phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu vào trong các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình dự án đang thực hiện của từng ngành, lĩnh vực, địa phương một cách có hiệu quả; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống thiên tai.

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai các chỉ đạo, văn bản liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố về công tác phòng, chống thiên tai;

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, cập nhật bổ sung Phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 05/6/2021 và gửi về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố; xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết về lực lượng và phương tiện để ứng cứu kịp thời cho nhân dân ở vùng nguy hiểm do triều cường, sóng lớn và vùng ven biển, ven sông thường xuyên bị xói lở, bị ngập sâu, vùng bị lũ quét, trượt lở đất và vùng hạ lưu hồ chứa nước; chỉ đạo thường xuyên tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn và lĩnh vực phụ trách để chủ động trong công tác ứng phó.

- Quán triệt công tác chỉ đạo thực hiện mục tiêu: Phòng là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng, hiệu quả với phương châm “4 tại chỗ”; chuẩn bị tốt hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo hoạt động thông suốt trong mọi tình huống; thường xuyên theo dõi, quan trắc và cảnh báo kịp thời diễn biến thiên tai đến chính quyền các cấp và nhân dân; rà soát, tăng cường quản lý việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là công trình giao thông, khu dân cư, đô thị tại khu vực ven biển, sông, suối, đồi núi, hệ thống tiêu thoát nước,… đảm bảo hạn chế tác động do thiên tai; kiểm tra, hướng dẫn, yêu cầu thực hiện công tác phòng, chống mưa, bão đối với công trình xây dựng chuyên ngành và địa bàn quản lý;

- Chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, đê, kè trọng điểm, phương án ứng phó trong điều kiện xảy ra bão, lũ lớn, lũ cực lớn; chủ động đề xuất xử lý khẩn cấp những sự cố, hư hỏng phát sinh đột xuất có nguy cơ gây mất an toàn công trình và vùng hạ du trước và trong mùa lũ, bão;

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; nhất là ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm các vi phạm tập kết vật liệu với quy mô lớn trên bãi sông, xây dựng công trình, nhà xưởng trái phép trên bãi sông và lấn chiếm dòng sông gây cản trở thoát lũ...;

- Chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, đê, kè đảm bảo chất lượng, hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2021, có phương án bảo đảm an toàn cho công trình khi có lũ, bão;

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai việc thu, nộp và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 theo thẩm quyền quản lý và quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 theo đúng quy định;

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời điểm có thiên tai.

Ngoài ra, Chỉ thị cũng đã phân công trách nhiệm rõ ràng của các sở, ban, ngành và UBND các quận huyện trong việc theo dõi, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; qua đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai./.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 66,723 Hôm qua: 1,123 - Hôm nay: 828 Tuần này: 9,286 - Tuần trước: 4,273 Tháng này: 14,228 - Tháng trước: 27,352 Online: 30