Chi cục Thủy sản tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính” năm 2020

Ngày đăng: 23/11/2020

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh Phong trào "3 trách nhiệm", Cuộc vận động "3 hơn" gắn với Chỉ thị số 29-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng. Ngày 21/11/2020, Chi Đoàn Chi cục Thủy sản tổ chức "Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính" năm 2020 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đà Nẵng.

Qua đó, Chi cục đã hướng dẫn cho 05 tổ chức công dân hoàn thiện hồ sơ trước khi nộp vào Bộ phận một cửa Chi cục và tiếp nhận 05 hồ sơ hoàn chỉnh.

Hiện nay, Chi cục Thủy sản đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 24/24 TTHC và 16 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Để tuyên truyền rộng rãi tới người dân, Chi cục Thủy sản đã tổ chức in tờ rơi tuyên truyền về các TTHC được triển thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cách thức nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả qua đường bưu điện; In logo thực hiện cải cách hành chính trên bút bi... và hướng dẫn trực tiếp người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đà Nẵng.

Phần lớn đối tượng áp dụng thủ tục hành chính tại Chi cục là ngư dân, trình độ còn nhiều hạn chế, khó khăn trong tiếp cận, ứng dụng CNTT nhưng đơn vị đã nổ lực hỗ trợ người dân thực hiện. Hiện nay, số TTHC giải quyết qua môi trường mạng mức độ 3 là 242 hồ sơ/05 thủ tục và thực hiện trả kết quả giải quyết các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích là 178 hồ sơ các loại.

Việc tổ chức "Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính" năm 2020 nhằm đẩy mạnh cuộc vận động "3 hơn" với các tiêu chí trọng tâm" Nhanh hơn", "Hợp lý hơn" và "Thân thiện hơn", tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng nhu cầu xây dựng, phát triển thành phố trong tình hình mới./.

 

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 233,032 Hôm qua: 1,301 - Hôm nay: 864 Tuần này: 9,221 - Tuần trước: 6,155 Tháng này: 42,529 - Tháng trước: 30,511 Online: 27