Thông tư mới Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Ngày đăng: 17/07/2017

Ngày 30/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 50/2016/TT-BYT,  Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.

 Thông tư số 50/2016/TT-BYT, thay thế Phần 8 "Giới hạn tối đa dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật trong thực phẩm ban hành kèm theo quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.

Theo thông tư này, tổng số hoạt chất có thể tra cứu khi phân tích dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật trong thực phẩm là 205 hoạt chất, trong khi theo quyết định 46/2007/QĐ-BYT chỉ có 178 hoạt chất. Thông tư cũng quy định rõ tồn dư thuốc BVTV cần xác định theo từng hoạt chất.

Đặc biệt theo thông tư này, số lượng danh mục thực phẩm theo từng hoạt chất tăng lên nhiều so với QĐ 46/2007/QĐ–BYT. Đây là cơ sở trong việc tra cứu xác định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm, phục vụ tốt hơn cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian đến./.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 66,776 Hôm qua: 1,123 - Hôm nay: 881 Tuần này: 9,286 - Tuần trước: 4,326 Tháng này: 14,228 - Tháng trước: 27,405 Online: 34