Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023

Ngày đăng: 16/05/2023

Từ ứng phó đến hành động sớm” là chủ đề của Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023. Ngày 24/4/2023, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã ban hành Công văn số 11/QGPCTT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai với mục tiêu: Tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023. Đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm trong năm Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương tổ chức triển khai các hoạt động để Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023, cụ thể như sau:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện:

a) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị như: hội nghị, hội thảo, treo pano, băng rôn với các thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai (thời gian từ ngày 15/5-22/5/2023). Chủ động cân đối, bố trí từ các nguồn: ngân sách nhà nước, Quỹ Phòng, chống thiên tai và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai thực hiện.

b) Tăng cường thông tin, truyền thông về chủ đề, mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia năm 2023; Thư của Chủ tịch nước; kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết PCTT-TKCN năm 2023; phổ biến tuyên truyền các tài liệu, ấn phẩm truyền thông về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phim phóng sự, phim ngắn, tài liệu tuyên truyền về phòng, chống thiên tai đã đăng tải trên trang Website của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và quán triệt giáo dục pháp luật về phòng, chống thiên tai… đến toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị mình. Kiểm tra, rà soát và có biện pháp nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng, chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác chuẩn bị phòng ngừa, ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

c) Đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 189/TB-VP ngày 28/4/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về Kết luận của đồng chí Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Chỉ thị về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 của Chủ tịch UBND thành phố; hoàn thiện phương án phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai năm 2023; xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố an toàn trong thiên tai giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045”.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố Đà Nẵng chủ động phối hợp hiệp đồng với các lực lượng trên địa bàn; rà soát phương án phòng chống thiên tai; sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động, phối hợp với các lực lượng liên quan trong công tác ứng cứu và khắc phục hậu quả thiên tai.

3. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng; Cổng Thông tin Điện tử thành phố, báo Đà Nẵng, báo Công an Đà Nẵng và đề nghị Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung và Tây Nguyên tăng cường thông tin truyền thông về ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; đăng tải thư của Chủ tịch nước gửi đồng bào chiến sĩ cả nước; tăng thời lượng phát sóng và đưa tin các hoạt động của Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai trên phương tiện thông tin đại chúng, Website, mạng xã hội; phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, kịp thời nêu những tấm gương tốt trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, tham mưu đề xuất nguồn kinh phí phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai; tiếp tục tham mưu bố trí nguồn lực mua sắm đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho các lực lượng chức năng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở thành phố và quận, huyện, xã, phường.

5. Đề nghị Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ tăng cường, nâng cao công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, cung cấp kịp thời, đầy đủ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai để các ngành, địa phương chủ động thực hiện./.


Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 894,351 Hôm qua: 1,331 - Hôm nay: 234 Tuần này: 10,919 - Tuần trước: 234 Tháng này: 74,596 - Tháng trước: 84,771 Online: 40
Chung nhan Tin Nhiem Mang