Phương án chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2023

Ngày đăng: 10/04/2023

Để chủ động trong công tác phòng, chống khô hạn, xâm nhập mặn và đảm bảo cho công tác chống hạn đạt hiệu quả cao; phát huy năng lực các công trình hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu trình UBND thành phố ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 phê duyệt phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn thành.

Theo Phương án, Các đơn vị quản lý, khai thác công trình tăng cường kiểm tra kênh mương, đồng ruộng, kiểm tra lượng nước lãng phí từ các kênh tiêu của từng khu tưới để điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm nước; tổ chức lấy nước đúng phiên và xử lý kịp thời những sự cố. Kiểm tra các ao nuôi cá, phân phối nước thích hợp và ưu tiên cho tưới lúa.

Tu bổ, đắp kín các đập thời vụ, đập ngăn kênh tiêu trong khu tưới, khắc phục rò rỉ nước kênh mương và đồng ruộng; tổ chức đắp các đập tạm trên các mương tiêu để lấy nước tưới cho các diện tích thấp, sử dụng nước tiết kiệm.

Những khu vực tưới có điều kiện thì tổ chức áp dụng tưới tiêu theo phương pháp khoa học theo công thức tưới nông - lộ - phơi để tiết kiệm nước.

Phương án cũng nêu rõ, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, các đơn vị, địa phương khi thực hiện Phương án phòng, chống hạn hán và tiêu thoát nước (nếu cần thiết) phải lập kế hoạch, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất việc cho phép triển khai; báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức kiểm tra kết quả thực tế và có biện pháp giải quyết, hỗ trợ công tác chống hạn. Nhật ký bơm nước phải ghi rõ diện tích bị khô hạn, vị trí đặt máy bơm, thời điểm bơm nước, kinh phí chống hạn,.....

UBND các quận, huyện chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện Phương án; tuyên truyền nhân dân sử dụng nguồn nước tiết kiệm, đồng thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những vùng thiếu nước tưới, hạn chế không để diện tích bị mất trắng do khô hạn.  

Để đảm bảo thực hiện các biện pháp chống hạn theo Phương án chống hạn nêu trên, UBND thành phố đã giao Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND thành phố bố trí nguồn kinh phi chống hạn khi có đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 894,380 Hôm qua: 1,331 - Hôm nay: 263 Tuần này: 10,919 - Tuần trước: 263 Tháng này: 74,596 - Tháng trước: 84,800 Online: 19
Chung nhan Tin Nhiem Mang