Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 23/3/2023 đến ngày 29/3/2023)

Ngày đăng: 31/03/2023

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Thời tiết

Trong tuần qua, thời tiết nắng xen kẻ âm u, đêm và sáng sớm có sương mù.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Trà

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo cấy (ha)

Diện tích thu hoạch (ha)

Đông Xuân  2022-2023

Sớm

(trước 15/12/2022)

Chắc xanh

131,03

 

Chính vụ

(từ 15/12/2022

đến 31/12/2022)

Trổ - Chắc xanh

2259,24

 

Muộn

(sau 31/12/2022)

Làm đòng

44,7

 

Tổng:

2434,97

 


Diện tích gieo sạ vụ Đông Xuân 2022-2023: 2434,97ha (Hòa Vang: 2289,25ha; Ngũ Hành Sơn: 88,9ha; Cẩm Lệ: 35,63ha; Liên Chiểu: 21,2ha). Giai đoạn sinh trưởng: Làm đòng - Trổ - Chắc xanh.

Diện tích lúa trổ đến nay: 2378,625ha (Hòa Vang 2236,8ha; Ngũ Hành Sơn 85ha; Cẩm Lệ 35,625ha; Liên Chiểu 21,2ha).

b) Cây trồng khác

 

Nhóm/ loại cây

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng (ha)

- Cây rau

Các giai đoạn

105,9

- Cây lạc

Phát triển quả - thu hoạch

293

- Cây ngô

Phát triển bắp

40,5

- Cây hoa

Các giai đoạn

Cúc đất 41.000 m2; Lan mokara : 72.000 cây; Lan rừng  0,3ha lan rừng; Hoa treo, hoa chậu...

-  Mía

Vươn lóng - tích lũy đường

78


            II. SỐ LIỆU CÔN TRÙNG VÀO BẪY ĐÈN


Loài côn trùng

Số lượng trưởng thành/bẫy

Đêm 21/03

Đêm 22/03

Đêm 23/03

Đêm 24/03

Đêm 25/03

Đêm 26/03

Đêm 27/03

Rầy nâu

8-160

7-100

10-95

12-120

8-150

6-85

10-135

Rầy lưng trắng

0-15

0-10

0-8

0-6

0-12

0-10

0-14

Rầy xanh đuôi đen

0-4

0-1

0-3

0-2

0-3

0-4

0-2

Bướm sâu đục thân

1-4

0-2

1-5

0-3

0-3

1-4

0-4

Bướm sâu cuốn lá

1-2

0-4

1-4

0-3

3-4

1-4

0-4

Muỗi năn

0-8

0-10

0-12

0-7

0-6

0-5

0-4

Bọ xít dài

0-5

0-2

0

0-4

0-6

0-5

0-3

Bọ 3 khoang

0

0-4

0-1

0-2

0

0-3

0-2

Bọ rùa đỏ

3-5

1-3

0-4

3-4

1-3

1-3

0-6


III. TÌNH HÌNH SVGH CHỦ YẾU

 1. Mật độ, tỷ lệ SVGH chủ yếu 

  TT

  Tên SVGH

  Mật độ sâu (c/m2), tỷ lệ bệnh (%)

  Tuổi sâu, cấp

  bệnh phổ biến

  Phân bố

  Phổ biến

  Cao

  Cục bộ

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  1

  Cây lúa - Làm đòng - Trổ

   

  Bệnh khô vằn

  2-5

  20

  15-20

  C1-C3

   

   

2. Diện tích nhiễm SVGH chủ yếu

TT

Tên SVGH

Diện tích nhiễm (ha)

Tổng

DTN

(ha)

DT phòng trừ (ha)

Phân bố

Nhẹ

TB

Nặng

MT

1

Bệnh khô vằn

60

 

 

 

60

 

Hòa Vang

 

 Ghi chú: TB: Trung bình; MT: Mất trắng; DTN: Diện tích nhiễm

3. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

a) Trên cây lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 có các đối tượng:

- Chuột gây hại rải rác trên lúa giai đoạn làm đòng với tỷ lệ 1-2%.

- Bệnh khô vằn gây hại rải rác trên các trà  lúa với tỷ lệ trung bình 2-5% (C1-C3); Cục bộ gây hại với diện tích 60ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ 10-20% ở huyện Hòa Vang.

- Rầy nâu + rầu lưng trắng gây hại rải rác mật độ 20-35 con/m2 (TT).

- Một số diện tích lúa bị khô đầu lá, thiếu dinh dưỡng, ngộ độc phèn.

- Ngoài ra, trên đồng ruộng có một số đối tượng sâu bệnh hại như sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ xít dài, sâu năn, bệnh đốm nâu, …gây hại rải rác với mật độ tỷ lệ thấp.

b) Trên rau ăn lá có các đối tượng gây hại: sâu xanh, rầy mềm, bọ nhảy, bệnh thối nhũn, bệnh đốm lá, bệnh gỉ trắng,… gây hại rải rác.

c) Trên rau ăn quả có các đối tượng gây hại: bọ bầu vàng, sâu đục quả, bệnh sương mai, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư, … gây hại rải rác

d) Trên cây lạc có các đối tượng: sâu khoang, sâu cuốn lá, nhện đỏ, bệnh đốm lá...gây hại rải rác.

đ) Trên cây ngô có các đối tượng: sâu keo mùa thu, sâu cắn lá, bệnh khô vằn...gây hại rải rác.

IV. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

a) Trên cây lúa có các đối tượng: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh khô vằn, rầy nâu + rầy lưng trắng, bọ xít dài, bệnh đen lép hạt, bệnh đốm nâu...

Chú ý bệnh khô vằn có khả năng phát sinh gây hại mạnh trong điều kiện thời tiết nắng xen kẻ âm u kết hợp nguồn bệnh sẵn có trên đồng ruộng.

Ngoài ra cần chú ý theo dõi các đối tượng như: rầy nâu và rầy lưng trắng; chú ý theo dõi tình hình phát sinh bệnh đạo ôn trong điều kiện thời tiết âm u xen kẻ nắng, đêm và sáng sớm có sương mù (trên các giống lúa nhiễm bệnh); chú ý theo dõi tình hình bệnh đạo ôn phát sinh trên cổ bông để xử lý kịp thời.

b) Trên rau ăn lá có các đối tượng gây hại: sâu xanh, rầy mềm, bọ nhảy, bệnh đốm lá, bệnh gỉ trắng…

c) Trên rau ăn quả có các đối tượng gây hại: bọ bầu vàng, sâu đục quả, bệnh sương mai, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư, …

d) Trên cây lạc có các đối tượng: sâu khoang, sâu cuốn lá, nhện đỏ, bệnh đốm lá.

đ) Trên cây ngô có các đối tượng: sâu keo mùa thu, sâu cắn lá, bệnh khô vằn ...gây hại rải rác.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

a) Cán bộ kỹ thuật tiếp tục thực hiện công tác điều tra sinh vật hại trên các loại cây trồng; theo dõi côn trùng vào đèn để dự tính dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời.

b) Cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sinh vật hại cây trồng. Chú ý đối tượng bệnh khô vằn tiếp tục gây hại trên cây lúa giai đoạn làm đòng - trổ để hướng dẫn xử lý kịp thời không để lây lan ra diện rộng, theo dõi tình hình bệnh đạo ôn phát sinh trên cổ bông.

c) Các địa phương vận động nông dân tiếp tục diệt chuột để bảo vệ sản xuất. Thông báo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để chăm sóc và phòng trừ các đối tượng sinh vật hại kịp thời, cắt dọn cỏ bờ để hạn chế bệnh đạo ôn và bệnh khô vằn (không dùng thuốc cỏ khai hoang để phun cỏ bờ). Hướng dẫn nông dân xử lý dứt điểm các diện tích nhiễm khô vằn không để lây lan ra diện rộng; ngoài ra, theo dõi tình hình bệnh đạo ôn phát sinh trên cổ bông để xử lý kịp thời. Hướng dẫn nông dân phòng trừ sinh vật hại theo Thông báo hướng dẫn số 207/TB-CCNN ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Chi cục Nông nghiệp thành phố Đà Nẵng về việc Thông báo hướng dẫn biện pháp phòng trừ sinh vật hại trên cây lúa vụ Đông Xuân 2022-2023.

đ) Tiếp tục vận động và hướng dẫn nông dân sản xuất theo hướng hữu cơ, hữu cơ sinh thái bền vững, ứng dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp và hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón an toàn và hiệu quả. Khuyến khích nông dân sử dụng phân bón hữu cơ tự sản xuất từ phụ phẩm nông nghiệp./.

 

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 894,301 Hôm qua: 1,331 - Hôm nay: 184 Tuần này: 10,919 - Tuần trước: 184 Tháng này: 74,596 - Tháng trước: 84,721 Online: 15
Chung nhan Tin Nhiem Mang