Hoạt động Thanh tra Sở NN&PTNT 06 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng: 15/08/2018

Từ ngày 01/01/2018 đến 15/8/ 2018 Thanh tra Sở NN&PTNT đã tổ chức triển khai thanh tra và đã công bố kết luận thanh tra việc tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động sự nghiệp, kinh phí thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình nông thôn mới năm 2017; việc triển khai thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT; công tác thanh tra chuyên ngành; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 03 đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT gồm Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

 Tại các Kết luận thanh tra đã nêu rõ: các Chi cục Thuỷ sản, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Thú y thành phố Đà Nẵng là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác thuỷ sản, trồng trọt bảo vệ thực vật, phòng ngừa dịch bệnh động vật nuôi trên cạn và dưới nước, chăn nuôi thú y, thú y thủy sản trên địa bàn thành phố, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, các Chi cục Thuỷ sản, Chi cục Trồng trọt BVTV, Chi cục Chăn nuôi Thú y đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức thực thi công vụ theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với đặc thù của địa phương; tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính đúng quy định của pháp luật  hiện hành tạo sự chuyển biến tích cực trong các hoạt động quản lý quản lý nhà nước ngành nông nghiệp.

          Trên cơ sở nội dung các Kết luận thanh tra, Chánh thanh tra Sở đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phát huy những mặt đã làm được, làm tốt; kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót. Các đơn vị đã thực hiện các Kết luận thanh tra và báo cáo về Sở Nông nghiệp và Thanh tra Sở đúng quy định./.

 

 

15.8.2018

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 894,330 Hôm qua: 1,331 - Hôm nay: 213 Tuần này: 10,919 - Tuần trước: 213 Tháng này: 74,596 - Tháng trước: 84,750 Online: 35
Chung nhan Tin Nhiem Mang