Rà soát nguồn nươc, xây dựng kế hoạch tưới phục vụ sẢn xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2021

Ngày đăng: 13/05/2021

Vụ Đông Xuân 2010-2021 đã kết thúc, tình hình nguồn nước trong vụ đảm bảo cho phục vụ sản xuất đã góp phần làm tăng năng suất cây trồng trên địa bàn thành phố.

            Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-SNN ngày 26/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố ban hành Phương án chống hạn sản xuất nông nghiệp năm 2021 và Thông báo số 1391/TB-SNN ngày 06 tháng  5 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa vụ Hè Thu 2021, Chi cục Thủy lợi đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Đà Nẵng rà soát, cập nhật và xây dựng kế hoạch tưới cho vụ Hè Thu năm 2021 tại Báo cáo số 241/BC-CCTL ngày 06/5/2021 cụ thể như sau:

            Tình hình nguồn nước các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn thì tính đến ngày 06/5/2020 trên địa bàn thành phố có 02 hồ chứa lớn: Đồng Nghệ dung tích 10,35 triệu m3, đạt 60,28 %, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 (12,01 triệu m3) là 9,67 %; hồ Hòa Trung dung tích 8,12 triệu m3, đạt 73,75 %, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 (9,12 triệu m3) là 9,08 %.

            Các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ có dung tích từ 1,0% đến 87,0%, riêng các hồ chứa các năm qua cấp nước tưới vụ Hè Thu có dung tích đạt tỷ lệ 48,18% đến 87,0%

            Các hồ chứa thủy điện xả nước phục vụ cho các trạm bơm có mực nước tương đương so với cùng kỳ năm 2020 và đảm bảo yêu cầu theo Quyết định số 1865/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, trong đó hồ chứa Sông Bung 4 mực nước ở cao trình +216,60 m (424 triệu m3); A Vương mực nước +368,25 m (256 triệu m3); Đak Mi 4 mực nước ở cao trình +254,25 m (277 triệu m3).

            Dung tích các hồ chứa thủy điện đạt từ 74,0 % đến 89,0%, so với dung tích thiết kế, vì vậy công tác xả nước về hạ du của các nhà máy thủy điện dự kiến tương đối thuận lợi cho các trạm bơm thuộc hệ An Trạch hoạt động.

            Đối với diện tích thuộc khu tưới của hồ chứa Đồng Nghệ và Hòa Trung dự kiến đảm bảo cấp nước đến hết vụ Hè Thu sau khi xây dựng kế hoạch sử dụng nước hồ Đồng Nghệ hợp lý từ các trạm bơm vệ tinh hỗ trợ ở cuối kênh tưới (An Tân, Phú Sơn, chống hạn An Trạch; đập bổi Bến Phát, Miếu Trắng và các đập bổi trên các trục tiêu). Các hồ chứa: Trước Đông (xã Hòa Nhơn); Hóc Khế (xã Hòa Phong); Đồng Tréo, Hố Cau, (xã Hòa Phú); Hố Gáo, Hố Thung, Hố Cái  (xã Hòa Sơn) hiện nay dung tích cao hơn so với cùng kỳ năm 2020, vì vậy diện tích các hồ chứa dự kiến cấp nước cho Hè Thu 2021 đảm bảo hơn với năm 2020. Đối với các hồ chứa Hố Trảy (xã Hòa Phú) và hồ Hố Cái (xã Hòa Sơn) hiện nay dung tích thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020, vì vậy diện tích do 02 hồ chứa trong vụ Hè Thu 2021 cần bổ sung các nguồn nước chống hạn (bàu chứa nước cuối kênh, nước dưới ngưỡng cống của hồ chứa...) để đảm bảo cho các diện tích sản xuất.

            Đối với các hồ chứa Tân An, Hóc Gối, Diêu Phong (xã Hòa Nhơn); Phú Túc, Hố Lăng, An Nhơn (xã Hòa Phú) do không đủ nguồn nước nên không đảm nhận tưới trong vụ Hè Thu năm 2021.

          Với tình hình nguồn nước như vậy thì theo Kế hoạch diện tích sản xuất lúa vụ Hè Thu năm 2021 trên địa bàn thành phố là 2.224,3 ha trong đó tưới bằng hồ, đập là 792,4 ha, trạm bơm là1.293,1 ha và các biện pháp khác là 138,8 ha.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 66,752 Hôm qua: 1,123 - Hôm nay: 857 Tuần này: 9,286 - Tuần trước: 4,302 Tháng này: 14,228 - Tháng trước: 27,381 Online: 34