Văn bản chính sách

Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
3117/SNN-VP29/12/2017 V/v triển khai Hướng dẫn báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu trực tuyến.
Tải văn bản/ biểu mẫu:
7039/QĐ-UBND18/12/2017 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
6926/QĐ-UBND12/12/2017 Ban hành qui định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ đối với các cơ quan đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
394/QĐ-SNN13/10/2017 Điều chỉnh thành viên Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
2348/SNN-VP12/10/2017 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Tải văn bản/ biểu mẫu:
08/2016/TT-BNN01/06/2016 Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Tải văn bản/ biểu mẫu:
3242/QĐ-UBND24/05/2016 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
37/2016/NĐ-CP15/05/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Tải văn bản/ biểu mẫu:
35/2016/NĐ-CP15/05/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Tải văn bản/ biểu mẫu:
34/2016/NĐ-CP14/05/2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Tải văn bản/ biểu mẫu:
Lượt truy cập: 894,596 Hôm qua: 1,331 - Hôm nay: 479 Tuần này: 10,919 - Tuần trước: 479 Tháng này: 74,596 - Tháng trước: 85,016 Online: 28
Chung nhan Tin Nhiem Mang