Liên hệ

Captcha image
Show another codeLấy chuỗi ký tự mới

Địa chỉ: Tầng 27 TTHC, 24 Trần Phú Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: Điện thoại: 0236 3822235 - Fax: 0236 3837146

Email: Email: banbientapsnn@danang.gov.vn

Website: snnptnt.danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang