Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm Lượt tải
1 BC-SNN Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Báo cáo Văn thư - Lưu trữ Báo cáo:Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2011 và dự kiến kế hoạch công tác năm 2012 09/07/2012 37
2 9817/QĐ-UBND UBND TP Đà Nẵng Quyết định Tổ chức cán bộ Đổi tên và Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 31/12/2015 51
3 9816/QĐ-UBND UBND TP Đà Nẵng Quyết định Tổ chức cán bộ Đổi tên và Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Chi cục Phát triển nông thôn và quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 31/12/2015 44
4 9815/QĐ-UBND UBND TP Đà Nẵng Quyết định Tổ chức cán bộ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và BVTV thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 31/12/2015 47
5 9814/QĐ-UBND UBND TP Đà Nẵng Quyết định Tổ chức cán bộ Đổi tên và Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục Thủy lợi và PCLB thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 31/12/2015 56
6 9813/QĐ-UBND UBND TP Đà Nẵng Quyết định Tổ chức cán bộ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 31/12/2015 48
7 97/2011/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Cải cách hành chính Quy định về Thanh tra viên và cộng tác viên Thanh tra 21/10/2011 32
8 97-KL/TW Bộ chính trị Kết luận Nông thôn mới Kết luận số 97-KL/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 14/03/2014 27
9 94/2014/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Thủy lợi, NSNT, PCTT Quy định về thành lâp, quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai 17/10/2014 27
10 92/2014/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Cải cách hành chính Bổ sung, sửa đổi khoản 1 điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về Quy định Thanh tra viên và cộng tác viên Thanh tra 01/10/2014 34
Hiển thị 1 - 10 of 261 kết quả.
của 27

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới hạng mục Khu căn hộ cao cấp thuộc Dự án BaNa Hills Resort & Resdences

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 6

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

 

 
 

0 0 0 6 8 3 4 3 3 3
Hôm nay: 622
Hôm qua: 890
Tháng này: 31075
Tổng cộng: 0006834333