Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm Lượt tải
1 2348/SNN-VP Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Văn bản hành chính Văn thư - Lưu trữ V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 12/10/2017 71
2 3117/SNN-VP Bộ Y Tế - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Văn bản hành chính Văn thư - Lưu trữ V/v triển khai Hướng dẫn báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu trực tuyến. 29/12/2017 69
3 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư liên tịch Tài chính-Kế toán-Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng 08/09/2015 38
4 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- BỘ TÀI CHÍNH Thông tư liên tịch Tổ chức cán bộ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện 25/03/2015 30
5 34/2014/TTLT-BYT-BNN Bộ Y Tế - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thông tư liên tịch An toàn thực phẩm Hướng dẫn ghi nhã hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn 27/10/2014 0
6 31/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- BỘ TÀI CHÍNH Thông tư liên tịch Thủy sản Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động kiểm ngư và thanh toán chi phí thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiến của người có thẩm quyền 06/09/2014 28
7 88/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- BỘ TÀI CHÍNH Thông tư liên tịch Thủy sản Hướng dẫn chế đệ quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 04/07/2014 25
8 51/2013/TTLT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thông tư liên tịch Nông thôn mới Thông tư liên tịch sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHDT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt CTMTQG về xây dựng NTM 02/12/2013 35
9 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – BỘ TÀI CHÍNH – BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Thông tư liên tịch An toàn thực phẩm Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 16/10/2013 30
10 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – BỘ TÀI CHÍNH – BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Thông tư liên tịch Nông thôn mới Thông tư liên tịch hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM 13/04/2011 36
Hiển thị 1 - 10 of 261 kết quả.
của 27

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới hạng mục Khu căn hộ cao cấp thuộc Dự án BaNa Hills Resort & Resdences

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 6

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

 

 
 

0 0 0 6 8 3 4 4 2 0
Hôm nay: 709
Hôm qua: 890
Tháng này: 31162
Tổng cộng: 0006834420