Lịch công tác

ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Tuần 10 Đơn Vị, ngày 05 tháng 3 năm 2018

 

Thời gian Nội dung công việc Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai S BGĐ làm việc với phòng Thanh tra và TCCB Trưởng phòng P.họp  
       
C A Ban, A Tám, A Hòa L/v với BQL dự án NN về triển khai các dự án do Sở làm chủ đầu tư, BQL điều hành dự án KHTC, QLXDCT, VP P.họp  
       
Thứ Ba S A Ban tiếp làm việc với chuyên gia YSEALI- Mỹ PTNT P.Họp  
       
C        
       
Thứ Tư S BGĐ dự HN trực tuyến học tập Chuyên đề xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Tầng 2  
A Hòa dự Lễ Công bố phiên bản Webtool Calculator 2050 Tp Đà Nẵng   Tầng 2  
C BGĐ và các Trưởng phòng dự huấn luyện diễn tập ứng phó thiên tai kết hợp thăm tàu sân bay tại cảng Tiên Sa      
       
Thứ Năm S        
       
C        
       
Thứ Sáu S A Ban, A Tám làm việc về khu chăn nuôi tập trung tại H.Khương   Hòa Khương  
       
C        
       
Thứ Bảy S        
       
C        
       
Chủ Nhật S        
       
C        
       

 

 


Xem thêm lịch khác
0 0 0 6 0 2 7 4 5 6
Hôm nay: 6330
Hôm qua: 8604
Tháng này: 159697
Tổng cộng: 0006027456